Local חדשות
רחוב ההכשרות
רחוב ההכשרות. סגרו את הכביש
צילום: אלן שיבר

הכניסה לרחוב אסורה

עבודות סלילה שהחלו לפני מספר חודשים ברחוב ההכשרות, לקראת תכנית הבנייה במתחם הנערה, הופסקו. הרחוב, שהפך בינתיים לחד סטרי, נותר סגור לתושבים. העירייה: נוצר עיכוב קל בעבודות

תושבים המתגוררים באזור רחוב הבנים, ההכשרות, הפרדס והסביבה, תמהים מדוע בעירייה החליטו לסגור את רחוב ההכשרות לתנועה ולהופכו לרחוב חד סטרי, וזאת למרות שעבודות הסלילה במקום אינן מתקדמות.
רחוב ההכשרות אמור להפוך לציר תנועה ראשי שיחבר בין רחוב הבנים (מאזור מתחם בית הנערה) לרחוב ז'בוטינסקי, וזאת כחלק מתכנית הבנייה הר/1310, בה אמורים להיבנות אלפי יחידות דיור.
תכנית הבנייה, שקיבלה בינתיים את אישור הוועדה המקומית, עדיין לא יצאה אל הפועל, אבל לדברי תושבי הסביבה, עבודות הסלילה במקום החלו כבר לפני מספר חודשים, הופסקו ומאז הפך רחבו ההכשרות לרחוב חד סטרי שגורם לפקקי תנועה ומקשה על ניידות התושבים באזור.

אחד מתושבי האזור: "לא ברור מה בוער לסלול כיום את רחוב ההכשרות. ההתנהלות של העבודות במקום הן פשוט זו שערורייה. העבודות החלו כבר לפני חודשים לא מעטים, הפכו את כל רחוב ההכשרות לרחוב חד סטרי ולמה? אף אחד לא יודע להסביר. מצומת הרחובות ההכשרות-הסוכנות, לא נעשתה עד היום כל עבודה ולא ברור למה לא השאירו את כל הקטע מרחוב הבנים עד רחוב הסוכנות דו סטרי. שבועות רבים האתר היה פשוט נטוש ולא הייתה נפש חיה במקום. בזמן האחרון התחילו לעבוד על אזור צומת ההכשרות-הפרדס, גם זה בהפסקות וכל האזור מצפון לצומת נותר ללא כל עבודות במקום. למרות זאת כבר למעלה מחצי שנה שהרחוב הוא חד סטרי והתושבים נפגעים מכך מאחר ונסגר ציר תנועה מרכזי. כאשר ניסינו לברר בעירייה מדוע העבודות במקום אינן מתקדמות נמסר לנו כי העירייה הפסיקה את עבודות הקבלן בגלל חוסר בתקציב. אם אין תקציב לביצוע העבודות לא ברור למה התחילו אותן וסגרו את הרחוב כאשר אין אפשרות לסיים את העבודה".

יש לציין כי רחוב ההכשרות, החל מצומת הבנים ודרומה מהווה, כאמור, ציר תנועה מרכזי בתכנית מתחם בית הנערה. התכנית מתחילה בצפון הפארק ונכללים בה השטחים הבלתי בנויים ממערב ומדרום לפארק, נמשכת דרומה עד רח' ז'בוטינסקי והחיבור עם רחוב הפרדס, השטח שהיה מתחם ו' בתכנית ציר החינוך ושהייתה אמורה לקום בו אוניברסיטה.
כמו כן בעיה נוספת במקום היא באזור צומת הפרדס, שם קיימת בעיה של הרחבת הכביש וזאת מאחר ורחוב הפרדס צר בקטע שממערב לפארק ולא ניתן להרחיבו בגלל המרחק בתי התושבים. כמו כן תושבי האזור טוענים כי מאחר ותוכנית האב לתחבורה לא גובשה ולא סוכמה עד היום, כל תכנון צירי התנועה באזור לוקים בחסר ועלולים לפגוע בתושבים וליצור עומסי תחבורה גדולים יותר מאשר אלו הקיימים כיום.

מהעירייה נמסר בתגובה: "כחלק ממדיניות עיריית הוד השרון לשדרוג התשתיות העירוניות בוצעו ברחוב ההכשרות עבודות פיתוח הנאמדות בכ- 300,000 ש'. בין העבודות שבוצעו: הקמת מדרכות, הכשרת מפרצי חנייה, חידוש האספלט והקמת תשתיות ניקוז ביוב ומים למתחם גרינברג. במהלך העבודות נתקבלה החלטה להוסיף כיכר ברחוב הפרדס להגברת הבטיחות בדרכים בדומה לשמונה מעגלי בטיחות אחרים שהוקמו בשנים האחרונות ולכן נוצר עיכוב קל בעבודות. העבודות להשלמת הכיכר נמצאות בשלבי סיום. עם סיומן ייפתח הכביש לתנועה סדירה".


רוצים לדבר על זה בפורום