Local חדשות
גלבוע. דוגמה אישית
צילום: ארכיון local

עירייה בבדיקה

משרד הפנים מינה רואה חשבון לבדיקת התנהלות העירייה בנושא הגדלת הרזרבה ועקיפת ועדת מכרזים. זאת בעקבות שתי פניות שונות של יו"ר ועדת המכרזים העירונית, שרה אורן ושל המועמד לראשות העירייה ישראל גלבוע

משרד הפנים הודיע בסוף השבוע על מינוי רואה חשבון מטעמו שיבדוק את התנהלות עיריית פתח תקווה בנוגע לאי הוצאת מכרז לקיום "פסטיבל גורמה כשר" וכן בנושא הגדלת הרזרבה בתקציב העירוני.
יו"ר ועדת מכרזים, חברת המועצה שרה אורן, פנתה בשבוע שעבר למנהל אגף הביקורת במשרד הפנים, דני רייף, והתלוננה על התנהלות העירייה.
שרה אורן במכתבה: "בתחילת חודש יוני נערך בפארק הגדול 'פסטיבל הגורמה הכשר'. עלותו, כפי שנמסר הייתה כ-2 מיליון ש' ועיריית פתח תקווה סבסדה בהשתתפות של כ-700 אלף הוצאות ישירות. ההליך לא לווה במכרז בטענה שמדובר ב'עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים'.

"זה המקום לציין כי פסטיבלי אוכל הופקו ומופקים בתכיפות רבה במדינת ישראל ויש גופים רבים היודעים לבצע פרויקט מעין זה. אני רואה בחומרה רבה את העובדה שאפילו לא הוגשה בקשה לדיון בנושא בוועדת מכרזים שהיא הגוף היחיד היכול לאשר 'ספק יחיד' במקרים של מומחיות מיוחדת. אין ספק שהסכום המדובר חייב פנייה לוועדת מכרזים'. לצערי, לא הייתה כאן התנהלות תקינה ולא החלטה לגופו של עניין. הייתכן שמדובר בשיקולים זרים?"
אורן מוסיפה: "זה לא המקרה היחיד ולא הראשון שמנסים לעקוף את ועדת מכרזים. הודיעו לי במשרד הפנים שמינו רואה חשבון שיבדוק את העניין והבדיקה התחילה".

במשרד הפנים קיבלו בשבוע שעבר תלונה נוספת, בנושא ההתנהלות הכספית בעירייה, ערב הבחירות. ישראל גלבוע, מועמד קדימה לראשות העירייה, פנה במכתב חריף למשרד הפנים וליו"ר ועדת בחירות מרכזית, השופט העליון אליעזר ריבלין, וטען כי העירייה מנהלת כלכלת בחירות. ישראל גלבוע: "לאחר הדוחות החמורים האחרונים של מבקר המדינה ומשרד הפנים שחשפו התנהלות חמורה של עיריית פ"ת ופעולה להשית חיוב אישי נגד האחראים לכך, ובכלל זה ראש העירייה והפקידות הבכירה של העירייה, חשוב למנות מיד רו"ח חוקר שיבדוק ויחשוף את ההתנהלות הבלתי חוקית הקשורה בהוצאות כספיות שלא לצורך ויאפשר לבלום אותה".
לדברי ישראל גלבוע, המינוי של רואה חשבון לבדיקת התלונות תוך זמן כל כך קצר, מעידה על חומרת הדברים.
גלבוע: "העובדה שתוך 48 שעות, משרד הפנים פעל באופן מיידי ונחרץ, זאת ראיה חותכת לחומרת הדברים, כפי שגם הם רואים אותם ועתה נותר לחכות להסקת המסקנות".
חזי חקאק דובר עיריית פתח תקווה מסר בתגובה: "לא ידוע לנו על החלטה של משרד הפנים למנות רואה חשבון ובכל מקרה, נשיב למשרד במידה ויפנה אלינו".


רוצים לדבר על זה בפורום