Local העיר שלי
פרס ניהול תקין מועצה דתית רעננה
נציג המועצה הדתית רעננה מקבלים את הפרס
צילום: דוברות

המועצה הדתית רעננה זכתה בפרס השר על הצטיינות בניהול כספי ומנהלי

הפרס הוענק לאחר בחינה של מדדים מקצועיים שבחנו קריטריונים רבים ובהם מינהל תקין, שירות לציבור, גיוס משאבים, התייעלות ואיזון תקציבי, יוזמות ייחודיות, פעולות תרבות תורנית לטובת הקהילה ועוד

לראשונה בתולדותיה זכתה המועצה הדתית רעננה בפרס השר על הצטיינות בניהול כספי ומנהלי. בטקס מרגש ורב משתתפים שנערך באולמי "סיטי-טאוור" במעמד השר לשירותי דת ח"כ דוד אזולאי, הרב הראשי לתל אביב הרב ישראל לאו, רבנים, חברי כנסת, ראשי ערים וראשי מועצות דתיות מכול רחבי הארץ, הוענק פרס השר לשירותי דת לשנת 2016 למועצות דתיות מצטיינות, ובכללם למועצה הדתית רעננה.

הפרס הוענק לאחר בחינה של מדדים מקצועיים שבחנו קריטריונים רבים ובהם מינהל תקין, שירות לציבור, גיוס משאבים, התייעלות ואיזון תקציבי, יוזמות ייחודיות, פעולות תרבות תורנית לטובת הקהילה ועוד.

המועצה הדתית רעננה נבחרה בקטגוריית הערים הגדולות וזכתה בתעודת הוקרה ופרס כספי משמעותי.

אריה פרידמן, יו"ר המועצה הדתית רעננה: "הזכייה בפרס השר למועצה היא תוצאה של עבודה משותפת ומאומצת של כול עובדי המועצה הדתית בשנים האחרונות המבטאת מגמה חשובה של ניהול מקצועי ותקין ומתן שירות מיטבי לכול תושבי העיר, תוך שיתוף פעולה עם המשרד לשירותי דת ועיריית רעננה".
בדבריו הודה לראש העיר זאב בילסקי ולסגנו אלי כהן על שיתוף הפעולה ובמיוחד לחברי ההנהלה העושים את עבודתם בהתנדבות מלאה – סגנית היו"ר אושרה קורן וגזבר המועצה דב פלדמן.