Local העיר שלי
מגד בן 90
בילסקי וחניה שמיר
צילום: צביקה גולדשטיין

בית ספר מגד ברעננה חגג 90

כאלף בוגרים השתתפו בכנס מחזורים שנערך בצר בית הספר

חצר בית הספר מגד ברעננה הייתה גדושה ביום חמישי שעבר בכאלף בוגרים, שלא הסתירו את התרגשותם ממפגש מחודש עם בני כיתתם לאחר עשרות שנים.

הסיפור של מגד הוא סיפורה של רעננה, שכן בית הספר הראשון בעיר חגג 90 להיווסדו. יוכי ביטנסקי (שרמן), כבר לפני חצי שנה החלה בארגון האירוע בסיוע נאוה מיטל (כפרי), רחלי ויין (נשר), סיגל קליין, הדס פויירשטיין וארזה אנוליק.

היו שם דורות של בוגרים, כמו הכדורסלן טל בורנשטיין, פרופ' דני נמט, פרופ' מיכה רובינוביץ, פרופ' צביקה אברמסקי, פנינה שידלובר (פייג) בת 95, מחזור ד' וילדיה - יהודה רייך וחני קליין, יוסף אנקר, בן ה- 93 מחזור ה', בנו של שמואל אנקר האופה הראשון ברעננה, סגנית ראש העירייה, רונית ויינטראוב, פרופ' יעקב גרטי, השופטת בדימוס עדנה בקנשטיין. נתנו כבוד גם בכירי העירייה: זאב בילסקי, סימה פרי ואיתן גינזבורג.

אירוע השיא של הערב היה כשלבמה עלתה חניה שמיר בת ה-90, שרוב שנותיה עברו במגד מהימים שהייתה תלמידה, המשיכה כמורה, סגנית מנהלת וסיימה כמנהלת. בילסקי, העניק לה מגן הוקרה, וחניה אמרה: "ההתרגשות גדולה לראות כל כך הרבה בוגרים שחינכתי".

ההתרגשות הייתה גדולה יותר, כשבירידתה מהבמה חניה פגשה את שושנה מגד בת ה-91, הבת של משה מגד, שהיה המורה הראשון. ממרום 181 שנותיהן המשותפות היה ניתן לחוש כמה אהבה וכבוד הן רוחשות למקום שבו התחנכו.