Local רכילות
מיכאל פרלה
מיכאל פרלה
צילום: פרטי

מונה למנהל

פסיכולוג מיכאל פרלה, אשר מונה בימים אלו למנהל השירות הפסיכולוגי והנוירו-פסיכולוגי בבית החולים לוינשטיין

נאחל מברוק לפסיכולוג מיכאל פרלה, אשר מונה בימים אלו למנהל השירות הפסיכולוגי והנוירו-פסיכולוגי בבית החולים לוינשטיין בעיר. פרלה מחליף בתפקידו את ד"ר נעמי גבע (פסיכולוגית ומדריכה קלינית שיקומית רפואית ונוירו-פסיכולוגית) שפרשה לגמלאות לאחר 41 שנות עבודה בבית החולים. בהצלחה בהמשך לשניים.