Local חדשות
מרכז גולן
מרכז גולן, ייהרס וייבנה מחדש
צילום: אלן שיבר

התחדשות עירונית ראשונה ברחוב הראשי של רעננה

אושרה למתן תוקף תוכנית חידוש מרכז גולן ברחוב אחוזה ברעננה. על פי התוכנית, המרכז המסחרי הוותיק ייהרס ובמקומו יוקם מבנה מסחרי חדש עם קומות מגורים ועד 4 מרתפי חניה.

השבוע אושרה סופית למתן תוקף התוכנית לחידוש מרכז גולן ברחוב אחוזה ברעננה. מדובר למעשה על התוכנית הראשונה שאושרה ברחוב אחוזה, בהתאם לתוכנית המתאר העירונית החדשה של העיר, אשר מקדמת התחדשות עירונית ומפתחת את רחוב אחוזה כמרכז העסקים הראשי של העיר.

מרכז גולן הוא מרכז מסחרי הממוקם בחלקו המערבי של רחוב אחוזה, בצומת עם הגדוד העברי. המרכז נבנה בתחילת שנות ה-70 על ידי משפחת גולן וכולל מבנה בגובה שתי קומות לשימושי מסחר ותעסוקה על גבי קומת חניון אחת על כלל שטח המגרש.

הוועדה החליטה על אישור התוכנית מתוך רצון למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום במיקומו של המרכז הוותיק, לאורך חזית רחוב אחוזה. לאור זאת, הוחלט על הכנת תוכנית להתחדשות רחוב אחוזה באמצעות הריסה ובנייה מחדש של מרכז גולן כמבנה חדשני ואיכותי בעירוב שימושים של מסחר, תעסוקה ומגורים ויצירת מקומות חנייה חדשים.

התוכנית שאושרה לתוקף על ידי הוועדה המחוזית שינתה את יעוד הקרקע מאזור מסחרי לייעוד מעורב של מסחר, תעסוקה ומגורים, לצד הקמת רחבה עירונית פתוחה ואיכותית בצמוד רחוב אחוזה, לטובת המשתמשים במתחם ולרווחת הציבור כולו.

המבנה, שימוקם לאורך הדפנות הצפונית והמזרחית של המגרש, יכלול קומת קרקע עם שטחי מסחר וקומה ראשונה למשרדים בעלי מקצועות חופשיים, ומעליהן 7 קומות למגורים, עם 60 דירות כש-20% מהן יהיו דירות קטנות בגודל של עד 75 מ"ר עיקרי, בשלושה מבנים נפרדים, כך שסך גובה הבניין יהיה 9 קומות. מתחת לבניין יבנו עד 4 קומות של מרתפי חנייה שיכללו גם מחסנים ואיזורים לפריקה וטעינה של סחורות.

איתן גינזבורג, יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה ברעננה: "רחוב אחוזה הוא מרכז העסקים הראשי של רעננה ואנו מחוייבים לפיתוחו וחיזוקו. כוונת העירייה היא כי אחוזה יעבור מתיחת פנים ויחדש את עצמו, וזאת כדי לאפשר פעילות עסקית עניפה ויצירת מקומות מסחר, בילוי ופנאי, לרווחת התושבים. אישור התכנית הוא חלק מתפיסה תכנונית כוללת אותה אנו מקדמים, מתוך רצון לחדש ולחזק את אחוזה, להוסיף מקומות חנייה רבים לאורך הציר המרכזי של העיר ולאפשר לתושבים מרחב ציבורי נעים ומזמין".