Local העיר שלי
הרמת כוסית סניף אילן רעננה
הרמת כוסית בסניף איל"ן
צילום: באדיבות אילן סניף רעננה

סניף איל"ן ברעננה מסכם שנה

חברי הנהלת סניף איל"ן ברעננה התכנסו לישיבת סיכום שנה והרמת כוסית לשנה החדשה. מנכ"ל איל"ן והעו"ס הראשי של הארגון הגיעו לברך

השבוע, התכנסו חברי וחברות הנהלת סניף איל"ן (איגוד ישראלי לילדים נכים) הפועל ברעננה לישיבת סיכום פעילות של השנה החולפת והיערכות לקראת הפעילויות שיתקיימו בשנה החדשה.

לישיבה המיוחדת והחגיגית הגיעו אורחים מיוחדים ולא שגרתיים: מנכ"ל איל"ן שמעון צוריאלי והעו"ס הראשי אבנר עורקבי אשר נשאו דברים וציינו את הערכתם לפעילות המתקיימת בסניף לרווחת משפחות איל"ן תושבי העיר המטופלים בסניף. כמו כן ציינו את יושב ראש הסניף אילן כהן, הפועל בהתנדבות מלאה, וכן את כל צוות המתנדבים חברי וחברות ההנהלה המסייעים ומקדישים מזמנם לטובת הפעילות בסניף. במהלך הישיבה הרימו כל המשתתפים כוס יין וציינו את השנה החדשה באיחולים לבביים ובברכות לכולם.