Local נדלן
קבלן פורמט חדש
אחריות אישית לקבלנים (תמונה להמחשה)
צילום: iclipart

מינואר 2018: אחריות אישית לקבלנים באתרים בהם נמצאו כשלים בטיחותיים

זאת על פי החלטת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ומתוך מטרה להפחית את מספר תאונות העבודה באתרי הבנייה. השר חיים כץ: ״אנחנו לא רואים שיש דרך למנוע את תאונות העבודה בענף הבנייה שלא דרך הכיס"

זה כבר הפך לתופעה. כמעט מדי יום מתרחשת באחד מאתרי הבנייה ברחבי הארץ תאונת עבודה שנגמרת במקרה הטוב בנפגעים ובמקרה הפחות טוב גובה חיים. כחלק מהמאמצים להסדיר את הענף ולהפחית את מספר התאונות החל מחודש ינואר 2018 יושתו קנסות על קבלנים באתרי בנייה בהם נמצאו כשלים בטיחותיים.

בחודש יוני אישרה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, את הצעתו של שר העבודה והרווחה למאבק בתאונות העבודה- אחריות אישית ועיצומים כספיים יוטלו על קבלנים באתרי בנייה שנמצאו בו כשלים בטיחותיים. גובה הקנס לקבלן יגיע עד ל-35,280 שקל בגין כל עבירת בטיחות ומנכ"ל שלא יפעל לתיקון ההפרות שנתגלו, ייקנס ברבע מהסכום ועד כ- 9000 שקל.

שר העבודה והרווחה חיים כץ אמר בדיון בו אושרה ההצעה: ״אנחנו לא רואים שיש דרך למנוע את תאונות העבודה בענף הבנייה שלא דרך הכיס. כשמגיע מפקח הקבלנים לא דופקים חשבון וכשהם יתחילו לשלם על כל עבירה ואני מקווה שהם לא ישלמו, המצב ישתנה. כי אפשר למגר את תאונות העבודה או לפחות לצמצם דרמטית את התופעה. המטרה היא לחסוך בחיי אדם ואנחנו לא מחפשים להעניש, אלא שעובדים יגיעו לעבודה, יתפרנסו ויחזרו הביתה בשלום. אנחנו רוצים שהקבלן יפקח על השטח גם אם זה מעכב את הבנייה".

לעניין הטענות כי יש מחסור במפקחים השר כץ מסר: "אנחנו פועלים מול האוצר ונציבות שירות המדינה לשיפור תנאי ההעסקה של המפקחים. יש 22 תקנים ואף אחד לא בא, כי מהנדס לא מוכן לעבוד ב- 5,000 שקל. האוצר צריך להבין שמהנדס לא יעבוד בשכר מינימום".

העיצומים הכספיים יכנסו, כאמור, לתוקף בינואר 2018 ויחולו על אתר בנייה שלא ימלא אחר תקנות הבטיחות במשטחי עבודה ובגובה, בציוד ובדיקות, בהפעלת עגורנים, בחפירות והריסות ובארגון וניהול בטיחות, ובהן ההוראות הבאות: חובת התקנת פיגום ומערכת הטפסות שיתאימו למטרה שלה הוא מיועד ובאופן המונע התמוטטותו או נפילת אדם או חפץ מעליו; חובת בדיקה של הטפסות לפני היציקה; מינוי ממונה על הבטיחות באתר העבודה; איסור העסקת עובד אלא אם כן ניתנה לו הדרכה וסופקו לו אמצעי מיגון נדרשים; איסור על הפעלת עגורן אלא בידי עגורנאי מוסמך; אחריות לכך שלא יותקן פיגום ממוכן ושלא ישתמשו בפיגום ממוכן אלא אם כן יש בידי מבצע הבנייה אישור ותעודה; גידור של כל פתח באתר הבנייה; אספקת סולמות, בדיקתם ופסילתם לשימוש של סולמות פגומים כאמור; כל עבודת גלישה תתבצע בהשגחתו הישירה והמתמדת של מנהל מקצועי לטיפוס תרנים ועוד.

העיצומים הכספיים אמנם ייכנסו לתוקף בינואר הקרוב אך כפי שפרסמנו ב"לוקאל" בשבוע שעבר, בכתבתו של כתבנו מיכאל פרוסמושקין, שני תושבי רמת השרון- מנהל עבודה באתר בנייה ברחובות (48) וכן בעלים ומנכ"ל של חברת הבנייה (72) – הואשמו לאחרונה, יחד עם מפקח מתל אביב מטעם חברה לניהול הנדסי (68) בגרימת מותו ברשלנות של פועל בניין מטעם קבלן השלד באתר בסוף שנת 2013.

על הרשויות להפעיל סמכויות פיקוחבחודש מרס, מנהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה במכתב ל-250 רשויות ובו דרישה שהן תעגנה תנאי בטיחות בהיתרי הבנייה והפעילו את סמכויות הפיקוח על אתרי הבנייה בשטחי הרשות.

שר העבודה והרווחה חיים כץ, אמר אז כי: "שיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות הוא כלי הכרחי לשמירה על חיי אדם ואני קורא לכל הרשויות להתגייס לנושא, להפעיל את סמכויותיהם בתחום הבטיחות ולחבור אלינו במאמצינו ליצירת הרתעה משמעותית בקרב היזמים".

"מתוך המכתב: בעניין בניינים תעשה העירייה פעולות אלה: ... תקבע אמצעי זהירות שיש לנקוט נגד תאונות בשעת הקמת בנינים, הריסתם, שינוים ותיקונם... תפקח על בנייתם ופעולתם של מעליות, פירי מעליות, מנופים ומסוקים בבניינים, תסדירם ותדאג לבדיקתם ככל שתראה צורך בה כדי להבטיח מפני תאונות בקשר איתם".

עוד דורש המנהל כי יפעלו העיריות לאלתר על מנת לקבוע תנאי בטיחות שיעוגנו בהיתרי הבנייה, ובהמשך יפקחו על קיום אותם התנאים: "אנו מצפים כי תפעילו את יחידות הפיקוח על הבנייה לפקח על נושאי בטיחות הכוללים הצבת עגורני צריח והפעלתם, גידור אתרי בנייה ופעילות בנייה בסמיכות לקווי מתח", לשון המכתב.

בצירוף למכתב נשלחו רשימת אתרי הבנייה המוכרים למינהל ורשימת העגרונים הפועלים בשטחי הרשות, שעבורם נדרשות פעולות הפיקוח מצד הרשות. בנוסף דרש המכתב מהרשויות לדווח ללא דיחוי על כל אתר בנייה פעיל בשטחן, שאינו מופיע ברשימה שצורפה, וכן על כל עגורן הפועל ללא תסקיר בדיקה או שאינו מופיע ברשימה המצורפת למכתב. זאת על מנת שיוכל המנהל לפעול לאכיפה בנוסף לפעולות אותן צריכה לנקוט הרשות המקומית למול ההפרות.