Local פוליטיקה מקומית
ניר קריסטל פורמט חדש
ניר קריסטל, חובה להציג את המידע
צילום: פרטי

"נשמת אפה של הדמוקרטיה היא שקיפות ציבורית"

ניר קריסטל, חבר מועצת העיר רעננה, מבקש להעלות בישיבת המועצה הקרובה הצעה לסדר לבה הוא מבקש את צילום ישיבות המועצה בווידאו ופרסום הצילומים באתר העירייה

צילום וידאו של ישיבות פומביות הפך לדבר שבשיגרה. זה קיים בחלק מהרשויות המקומיות וגם ישיבות ועדות הכנסת מצולמות. לעומת זאת, ברעננה ישיבות המועצה אסורות לצילום, הגם שהן פתוחה לציבור. לרבים מתושבי העיר אין זמן להגיע וחלקם היו שמחים לראות את הישיבות בשידור.

חבר מועצת העיר רעננה ניר קריסטל החליט לעשות לזה סוף, כשהגיש הצעה לסדר לישיבת המועצה הקרובה, בבקשה לאפשר לצלם בווידאו את ישיבות מועצת העיר, כולל בשידור ישיר, כנהוג במספר ערים בארץ ולפרסם אותן באתר העירייה.

קריסטל העלה הצעה דומה פעמיים ב- 2014 וב- 2015, אבל הן נדחו. כעת הוא מנסה שוב בתקווה שחברי הקואליציה יצביעו לפי מצפונם.

"נשמת אפה של הדמוקרטיה היא שקיפות ציבורית. חובתנו להציג בפני הציבור את המידע על ההחלטות שאנו מקבלים בדרך דמוקרטית", כתב קריסטל בהצעתו. "רעננה נמצאת בפיגור עצום לעומת רשויות רבות שמצלמות את ישיבות המועצה ומשתפות את הציבור בזמן אמת על ההחלטות ודרך קבלתן. הטיעון שיש פרוטוקול הוא אנכרוניסטי בעידן התקשורת הנוכחי. הציבור לא נובר וחפש את הפרוטוקול , שמתפרסם בעיכוב רב. אינני מוצא כל סיבה שרעננה תישאר מאחור".

ישיבת מועצת העיר הקרובה תתקיים ב-30 בנובמבר.