Local העיר שלי
מתמטיקה פורמט חדש
רמת השרון מובילה (תמונה להמחשה)
צילום: iclipart

רמת השרון מובילה בשיעור הנבחנים ב-5 יח"ל במתמטיקה

על פי נתוני "מפת המצוינות של ישראל" רמת השרון מדורגת במקום השני בישראל. רעננה תפסה את המקום השני באזור השרון לאחר שנתיים של שיפור. בכפר סבא ובהוד השרון נרשמת בשנים האחרונות מגמת שיפור ובהרצליה מגמה מעורבת

"מפת המצוינות של ישראל" מציגה את שיעור התלמידים אשר נבחנו בחמש יחידות במתמטיקה בין השנים 2016-2010. הנתונים במפה כוללים 68 רשויות מקומיות והם מתבססים על נתוני משרד החינוך.

על אף שכל ערי השרון נמצאות מעל הממוצע הארצי, ניתן למצוא הבדלים בין הערים השונות. רמת השרון, המדורגת בין המקומות הראשונים במדרג החברתי-כלכלי היא גם מהמובילות בשיעור בוגרי 5 היחידות במתמטיקה. על פי הנתונים 255 בוגרי מערכת החינוך ברמת השרון (כרבע מסך כל הבוגרים) ניגשו בשנת 2016 לבגרות ברמת 5 יחידות מתמטיקה. כאשר הממוצע הארצי עומד על 11.4%. שיעור בוגרי 5 היחידות בעיר הוא השני בישראל, ורמת השרון מציגה כבר 5 שנים ברציפות מגמת עלייה אשר מביאה אותה בכל שנה לשיא עירוני חדש.

253 מבוגרי מערכת החינוך בכפר סבא (כ- 17.6% מסך כל הבוגרים) ניגשו בשנת 2016 לבגרות ברמת 5 יחידות מתמטיקה. כאשר הממוצע הארצי עומד על 11.4% - באופן כללי העיר נמצאת במגמת שיפור עקבית מזה 4 שנים ברציפות. יחד עם זאת שיעור בוגרי 5 היחידות בעיר עדיין נמוך מזה של כל שכנותיה.
גם כפר סבא מציגה מגמת עלייה המסתכמת בעלייה כוללת של 30% מאז שנת 2010, ולזאת למרות ירידה קלה בשיעור בוגרי 5 היחידות במתמטיקה בשנת 2012. באופן כללי העיר נמצאת במגמת שיפור עקבית מזה 4 שנים ברציפות.

הוד השרון:
בהוד השרון 154 מבוגרי מערכת החינוך (כ- 19.6% מסך כל הבוגרים) ניגשו בשנת 2016 לבגרות ברמת 5 יחידות מתמטיקה. כאשר הממוצע הארצי עומד על 11.4%. בין השנים 2010 ל-2012 נרשמה בעיר ירידה קלה ולאחריה במשך שנתיים נרשמה עלייה קלה, אך בשנת 2015 הפכה העלייה לקפיצה אדירה של יותר מ-45% בשנה אחת. באותה שנה היה שיעור בוגרי 5 היחידות במתמטיקה בעיר כמעט כפול מהממוצע הארצי, אך בשנת 2016 בעוד הממוצע הארצי היה בעלייה, דווקא בהוד השרון נרשמה ירידה קלה.

רעננה:
286 מבוגרי מערכת החינוך ברעננה (כ- 25.4% מסך כל הבוגרים) ניגשו בשנת 2016 לבגרות ברמת 5 יחידות מתמטיקה, כאשר הממוצע הארצי עומד על 11.4%. עד שנת 2014 לא נרשם שיפור מתמשך בשיעור בוגרי 5 היחידות במתמטיקה ברעננה והמגמה אף הייתה בירידה. למרות זאת בשנים 2015 ו-2016 נרשמה עלייה כוללת של למעלה מ-30% בשיעור בוגרי 5 היחידות בעיר אשר הביאו אותה לשיא עירוני.

הרצליה:
238 מבוגרי מערכת החינוך בהרצליה (כ- 22% מסך כל הבוגרים) ניגשו בשנת 2016 לבגרות ברמת 5 יחידות מתמטיקה. כאשר הממוצע הארצי עומד על 11.4%.

על אף שאחוז בוגרי 5 היחידות בעיר הוא מהגבוהים בארץ, המגמה שמציגה הרצליה אינה קבועה ובין השנים ניתן לראות עליות וירידות קלות. למרות שבין 2015 ל-2016 נרשמה עלייה בשיעור בוגרי 5 היחידות במתמטיקה בעיר, מדובר בעלייה של 3% בלבד, לעומת הממוצע הארצי אשר עלה באותה תקופה ב-10%.