Local חדשות
פקחי עירייה אוכפים רכיבה על אופניים ליד מטרוווסט 6.12.17
פקחי העירייה במהלך פעילות האכיפה סמוך לתיכון מטרו ווסט
צילום: עיריית רעננה

רעננה: החלה אכיפה בנושא רכיבה שלא כחוק על אופניים חשמליים

פקחי עיריית רעננה החלו לחלק דוחות אזהרה לבני נוער בגין רכיבה שלא כחוק על אופניים חשמליים. בשלב הראשון מחלקים הפקחים דו"חות אזהרה לבני הנוער ומבצעים פעולות הסברה לרכיבה בטוחה

האכיפה על האופניים החשמליים ברעננה החלה. בתום קורס ממושך שעברו פקחי יחידת האכיפה העירונית, החלו הבוקר (רביעי) הפקחים העירוניים לחלק דוחות אזהרה על עבירות נסיעה על אופניים חשמליים.

האכיפה, המתקיימת בשלב ראשון (במהלך החודש הקרוב), באמצעות מתן דוחות אזהרה לבני נוער על ידי הפקחים העירוניים, מתאפשרת הודות לאישור השר לביטחון פנים, שניתן לפני כחצי שנה, לפקחי עיריות לאכוף את החוק בנושא, לאחר שעברו השתלמות מיוחדת וקבלו אישור ממשטרת ישראל.

בתום קורס ממושך שעברו פקחי יחידת האכיפה העירונית, התקבל אישור האכיפה לפקחי עיריית רעננה, ובמקביל לפעילות הסברה מקיפה שמקיימת העירייה הן במערכת החינוך והן באמצעי המדיה השונים, החלה כאמור הבוקר גם האכיפה בפועל על ידי הפקחים ברחבי העיר.

במהלך הבוקר, התריעו הפקחים בפני בני הנוער על עבירות רכיבה בעיקר בסביבות מוסדות החינוך בעיר, במתן דוחות אזהרה תוך דגש כי בעתיד יומרו הדוחות בקנסות.

הפקחים, כמו השוטרים, יאכפו מעתה עבירות של נהיגה מסוכנת, אי ציות לחוקי התנועה, נהיגה עם טלפון ביד, הרכבה לא חוקית של נוסע נוסף על האופניים וכדו'. הענישה תנוע בין החרמת בטריות חשמליות, פנייה להורים ואף נתינת קנסות משמעותיים. כל זאת בהתאם לחוק. הפעילות תיעשה באופן יזום במבצעים, כמו גם בשוטף. בכל מקרה בו פקח יראה עבירת תנועה הוא יהיה מוסמך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותו.