Local העיר שלי
נוער עם אלכוהול
סמכות לפקחים להשמיד משקאות אלכוהוליים (תמונה להמחשה)
צילום: ארכיון מערכת

העקשנות משתלמת

בהנהלת עיריית רעננה גובשה הצעה לקנוס ב-500 שקל קטינים שיסרבו להישמע להוראתו של פקח לשפוך את האלכוהול שברשותם. בזכות התערבותו של חבר סיעת "למען התושבים", אביחי ארביב, בוטל עניין הקנס

ישיבות מועצת העיר ברעננה מתנהלות בדרך כלל בשקט יחסי מבלי שחברי הקואליציה שואלים שאלות. הם מצביעים כאיש אחד בעד ההחלטות שנקבעו מראש. הם מסבירים את ההתנהלות הזו בעובדה שהדיון האמיתי מתנהל יומיים קודם לכן בישיבת הנהלת העיר, שם, כך הם טוענים, הם מקבלים במה להביע את השגותיהם ודעותיהם

אז בדקנו מה התרחש בישיבת הנהלת העיר בשבוע שעבר. שלושה חוקי עזר חדשים הועלו בטרם אושרו במועצת העיר: סמכות לפקחים להוציא אוויר מאופניים חשמליים ועד החרמת האופניים או הוצאת הסוללה במקרה של נסיעה על מדרכה; קיום חמישה אירועים עירוניים עד 01:00 בלילה (במקום 23:00 היום) על פי שיקול דעתו של הבלעדית ראש העיר (לילה לבן, עצמאות, פורים ועוד שני אירועים); וסמכות לפקחים לתפוס ולהשמיד משקה אלכוהול מקטין, אבל לא להטיל עליהם קנסות.

בדקנו מה נאמר בישיבת הנהלת העיר בנושא השמדת אלכוהול המוחזק בידי קטין. הצעת החוק המקורית הייתה, שפקח שיראה קטינים או חבורת קטינים עם משקה אלכוהול במרחב הציבורי, יבקש מהם לשפוך את האלכוהול, ובמקרה שיסרבו יוכל לקנוס ב-500 שקל את הקטינים שלא נשמע להוראתו.

חבר סיעת "למען התושבים", אביחי ארביב, הביע בישיבת ההנהלה את התנגדותו להטלת הקנס בטענה שלא בטוח שמותר לפקח עירוני לעכב קטין עד להגעת הוריו, ושקנס אינו עונש אפקטיבי לבני נוער, כיוון שההורים יהיו אלה שיישאו בעול התשלום.

מספר חברי קואליציה ניסו להגן על הצעת החוק כפי שהוגשה להם, אבל אז התערבה מנכ"לית העירייה, מיכל הירש נגרי, שהציעה שארביב ייפגש עם היועצת המשפטית כדי לבחון את סוגיית הקנס. פגישה כזו התקיימה רק מספר שעות לפני ישיבת המועצה, והביאה לשינוי בהצעה. בישיבת המועצה הוחלט להסיר מהצעת החוק את הקנס לקטינים. היועצת המשפטית שבדקה את הנושא אמרה בישיבה שיש בעייתיות בעיכוב קטין.

אביחי ארביב הוכיח שלא צריך לקבל כל הצעת חוק כמובנת מאליה. ארביב: "הבעיה המרכזית עליה התרעתי בהצעת החוק, כפי שהוגשה לראשונה, שאנחנו עלולים להפוך את הקטינים לעבריינים. התעקשתי על משהו צודק, כי החוק לא היה תפור עד הסוף. אני שמח שגרמתי לתיקון חוק עזר ולהביא אותו לאישור בצורה תקינה. אני תמיד חושב לטובת הנוער, לא לסבך אותו, אלא לפתור את הבעיות בדרכים חינוכיות".