Local העיר שלי
תקיפה, אגרוף פורמט חדש
תקפו את בנות זוגם (תמונה להמחשה)
צילום: iclipart

"אני אחזיק אותך בכוח שלושה ימים, אנשים יחפשו אותך"

שני תושבי רעננה מואשמים באלימות כלפי בנות זוגם

שני כתבי אישום נגד שני תושבי רעננה הוגשו בימים האחרונים בגין אלימות נגד בנות זוגם.

על פי כתב האישום הראשון, שהוגש נגד צעיר בן 25, ב-28 באפריל, סמוך לחצות, שלח מכר של בת הזוג של הנאשם, הודעת טקסט לאחרון בה כתב כי הנאשם מחזיק במתלוננת בכוח. בתגובה לכך, התעצבן הנאשם, נשך אותה בידה ובגבה ותקף אותה באגרוף בגבה ודחפה. בתגובה, דחפה המתלוננת את הנאשם ושרטה אותו בידו.

מיד לאחר מכן, כפי שעולה מכתב האישום, הנאשם איים על המתלוננת באומרו: "אני אחזיק אותך בכוח שלושה ימים, אנשים יחפשו אותך", "את לא תראי את אמא שלך בזמן הקרוב", אני אפגע במשפחה שלך", אני אשבור להורים שלך את האוטו". בנסיבות אלו, נעמד הנאשם על רמקול בחדר וביקש לקפוץ מהחלון. בתגובה לכך, סייעה לו המתלוננת לרדת מהרמקול ושוחחה עמו.

באישום השני נטען כי במקרה אחר בקיץ השנה, התגלע ויכוח בין הנאשם לבת הזוג, במהלכו תקף אותה בכך שדחף אותה וכתוצאה מכך היא הוטחה בקיר. בתגובה לכך, שרטה המתלוננת את הנאשם בצווארו. באישום השלישי טענה התביעה כי במועד אחר איים הנאשם על בת הזוג בכך שאמר לה: "אני אשרוף לאבא של הילד שלך את הרכב".

בתוך כך, כתב אישום נוסף הוגש נגד תושב רעננה בן 59. לטענת התביעה, ב–25 באוגוסט, בעת ויכוח בינו לבין אשתו בנושא משמורת הקטינים, דחף אותה הנאשם, אחז את ידה בחוזקה ולקח מידה את מכשיר הטלפון הנייד שלה. בהמשך, כך על פי הנטען, בעוד המתלוננת עמדה על במרפסת וקראה לעזרה, איים עליה הנאשם באומרו כי יהרוג אותה.

באישום נוסף נגדו צוין כי במקרה אחר, ב–27 ביולי, במהלך שהותם בצרפת תקף הנאשם את המתלוננת בכך שדחף אותה בצווארה – וזאת לעיני ילדיהם הקטינים. בהמשך, על פי הנטען, איים עליה באומרו: "את לא יוצאת מכאן, את לא חיה יותר". עוד נטען כי במקרה אחר, גם כן בעת שהותם בצרפת, שבר הנאשם עפרון עץ ומיד לאחר מכן אמר לאשתו: "תראי זה מה שאני רוצה לעשות לך".

שני הנאשמים, הואשמו כל אחד בנפרד בעבירות איומים ותקיפה סתם של בת זוג. משפטם יתנהל בבית משפט השלום בכפר סבא.