Local פוליטיקה מקומית
לוגו לוקואל
צילום: ארכיון

רעננה: חברת המועצה ליאור זלינגר ממשיכה להיעדר מישיבות המועצה

במהלך היעדרותה מישיבות המועצה זלינגר החמיצה, בין השאר, את הדיון בנושא התקציב, את דו"ח מבקר העירייה ואת הישיבה שלא מן המניין בנושא צו הארנונה לשנת 2018

במועצת העיר רעננה מכהנים 19 חברים (כולל ראש העירייה), אולם בדרך קבע נפקד מקומה של ליאור זלינגר בת ה-27, שנכנסה למועצה מטעם סיעת "רעננה שאנחנו אוהבים" בראשות זאב בילסקי. כבר לפני כחמישה חודשים כתבנו על היעדרויותיה התכופות, ובתגובה אז אמרה: "בתקופה האחרונה היו לי כמה דברים אישיים, שבגללם נמנע ממני להגיע". באותה נשימה זלינגר הוסיפה: "אני לא מחברי המועצה היותר מדי בולטים. אני משקיעה מזמני בהתנדבות, ואני מנסה לתרום כמה שאני יכולה".

מיד אחר-כך נכנסנו לתקופת הקיץ בה לא התקיימו ישיבות מועצה. בספטמבר זלינגר התייצבה לישיבת מועצת העיר, אולם בשתי הישיבות האחרונות של המועצה הכיסא שלה שוב היה ריק.

במהלך היעדרותה מישיבות המועצה זלינגר החמיצה, בין השאר, את הדיון בנושא התקציב, את דו"ח מבקר העירייה ואת הישיבה שלא מן המניין בנושא צו הארנונה לשנת 2018. למעשה היא נעדרה מכל הישיבות החשובות.

יש לציין כי החוק קובע שחבר מועצה שנעדר משלוש ישיבות רצופות יחדל להיות חבר מועצה, למעט במקרים של מחלה או שירות צבאי.

למרות מאמצים חוזרים ונשים לא ניתן היה להשיג את תגובתה של ליאור זלינגר.

מעיריית רעננה נמסר בתגובה: "ליאור זלינגר הינה חברת מועצה אשר נבחרה על ידי תושבי רעננה יחד עם שאר חברי המועצה. אין בהיעדרותה של הגב' זלינגר כל חריגה מהקבוע בחוק”.