Local העיר שלי
הסכם שיפוץ מקווה אלפסי
אריה פרידמן והרב שדמי
צילום: פרטי

מקווה אלפסי יעבור שיפוץ

מקווה אלפסי עומד בשיממונו מאז שנסגר לפני כשנתיים יל ידיי יו"ר המועצה הדתית בשל ונדליזם בלתי פוסק. השבוע חתמו יו"ר המועצה הדתית ברעננה, אריה פרידמן וראש עמותת חב"ד הרב אליהו שדמי על הסכם לשיפוצו

יו"ר המועצה הדתית ברעננה, אריה פרידמן וראש עמותת חב"ד הרב אליהו שדמי חתמו השבוע על הסכם לשיפוץ מקווה אלפסי, שבקרוב יהפוך למקווה מפואר.

מקווה אלפסי עומד בשיממונו מאז שנסגר לפני כשנתיים יל ידיי יו"ר המועצה הדתית בשל ונדליזם בלתי פוסק. כעת בישר פרידמן, שהמקווה ישופץ בהשקעה של כ-450 אלף שקל במימון משרד הדתות. עם זאת, משרד הדתות התנה את תמיכתו בגורם נוסף שיתרום לצורך השיפוץ, ועמותת בית חב"ד בראשות הרב שדמי הצליחה לארגן קבוצת תורמים.

פרידמן: "מקווה אלפסי צמוד לרחוב וייצמן. לנוכח הגידול במספר התושבים בעיר, כמו נווה זמר, נאות שדה ופרויקט פינוי בינוי בויצמן ותכניות בנוי נוספות, מקווה אלפסי המשופץ ישרת את כולם, וכן את קהילת חב"ד שעד היום נאלצו לנסוע מחוץ לעיר”.

הרב שדמי: "מצוות טהרת המשפחה חשובה ביותר ובה תלויה השלמות הגשמית והרוחנית של המשפחה היהודית ועם ישראל. הנני שמח על הזכות שניתנה לבית חב"ד רעננה לשתף פעולה עם המועצה הדתית והעומד בראשה אריה פרידמן ולשפץ את מקווה אלפסי. השיפוץ יתבצע באופן מיטבי, ברמה גבוהה ובסגנון אירופאי, כיאה ומתאים לרמה הגבוהה של תושבות רעננה. אני בטוח שהמקווה המפואר יחמיא לתושבות העיר"

במקביל לשיפוץ באלפסי, פרידמן מנהל מגעים עם תורמים עם תורמים לשיפוצים מורחבים במקוואות הרצל וקריית שרת.
(זאב גולדשמיט)