Local ספורט
שחיינים מוגבלים
השחיינים הצעירים. תוצאות מרשימות באליפות ישראל
צילום: פרטי

הווינרים האמיתיים

תנו הרבה כבוד לשחיינים צעירים עם מוגבלויות מוטוריות שהשתתפו באליפות ישראל לילדים ונוער בשחייה וחזרו עם תוצאות מרשימות

שאפו לקבוצת שחייני השרון, שהוכיחו שכל אחד יכול: באליפות ישראל לילדים ונוער בשחייה, חורף 2018, שנערכה בבריכת ספיבק, השתתפו שחיינים מאזור השרון עם מוגבלות מוטורית. עיריית רעננה נתנה את ברכת הדרך להקמת קבוצה ייחודית של שחיינים עם מוגבלות מוטורית שמתאמנים בנחישות, התמדה והנאה; ואולי להפוך בעתיד לשחיינים פראלימפיים הבאים של ישראל. בקבוצה הרעננית ארבעה שחיינים מאזור השרון, כולל עומרי ברגמן בן 12 תלמיד כיתה ו', בבית ספר מגד ברעננה.

לעומרי זאת הייתה התחרות הראשונה. למרות זאת בכל המקצים שבהם הוא השתתף, שיפר את הזמן שלו מהזמן באימונים. הקבוצה חזרה עם הישגים ברוב המקצים בהם השתתפו השחיינים. עומרי ברגמן מקום ראשון חזה 25מ. מקום שני חופשי 25 מ. מקום שני גב 25 מ.
נועם כתב -מקום ראשון חזה 25 מ' ומקום שני חופשי 25 מ'.
גאיה זונטג -מקום ראשון חזה 25 מ ', מקום שני חופשי 25 מ', ומקום שני חזה 50מ'.
גני טייץ - מקום שלישי חזה 25 מ ', ומקום שלישי נוסף בחזה 50 מ'. כל המתמודדים מתחרים לפי הסיווג של הקושי המוטורי כמו בפראלימפיאדה.