Local חדשות
בילסקי יולי 2015
זאב בילסקי, התפטר
צילום: באדיבות עיריית רעננה

ראש עיריית רעננה התפטר מתפקידו

לאחר שמינויו כראש מטה הדיור הציבורי אושר בממשלה שלח זאב בילסקי לשר הפני אריה דרעי מכתב בו הוא מודיע לו על התפטרותו. ההתפטרות של בילסקי תיכנס לתוקף בחלוף 48 שעות

כעת זה רשמי. זאב בילסקי הודיע הבוקר (שלישי) במכתב לשר הפנים על התפטרותו מראשות עיריית רעננה, לנוכח התפקיד החדש: ראש מטה הדיור הציבורי.

במכתב קצר שנשלח לשר אריה דרעי, עם העתקים לחברי מועצת העיר, כתב זאב בילסקי: "בהתאם לסעיף 19 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975, הריני מתכבד להודיעך על התפטרותי מכהונתי כראש עיריית רעננה. בכבוד רב, זאב בילסקי, ראש העיר רעננה".

ההתפטרות של בילסקי תיכנס לתוקף בחלוף 48 שעות. כפי שפרסמנו ב"לוקאל" ליום חמישי הקרוב נקבעה ישיבת מועצת העיר, ומסתמן כי איתן גינזבורג ייבחר למחליפו. זו גם תהיה הישיבה האחרונה שבה בילסקי ישתתף.

בתוך כך, חבר המועצה ניר קריסטל , הגיש הצעה לסדר שתידון בישיבת המועצה הקרובה, בה הוא מבקש שנית לאשר את צילום ישיבות מועצת העיר ושידורן באתר העירייה. קריסטל פנה בהצעה דומה שלוש פעמים במהלך הקדנציה, ובכל המקרים ההצעות נדחו. עתה, משעומד להתחלף ראש עירייה, קריסטל מצפה לשינוי מחשבתי בקרב חברי המועצה.

"שקיפות, דיווח לציבור בזמן אמת , יושרה וניקיון כפיים אינן סיסמאות ריקות מתוכן. הן חובות שחלות עלינו חברי מועצת העיר. לכן, חובתנו כנבחרי ציבור במשטר דמוקרטי, לדווח, היא כלי בסיסי בשמירת הקשר שלנו עם הציבור ושל הציבור אתנו". כתב קריסטל.