Local חדשות
אופניים חשמליים
האופניים הוחרמו, ההורים קיבלו הזמנה לדין (תמונה להמחשה)
צילום: אלן שיבר

הזמנה לדין להורים שילדיהם רכבו על אופניים חשמליים

בפעילות יזומה של שוטרי רובע קריית אונו עוכבו חמישה נערים מתחת לגיל 16 שנתפסו רוכבים על אופניים חשמליים בניגוד לחוק. הורי הנערים הוזמנו לתחנת המשטרה על מנת לקבל הזמנה לדין

נערים מתחת לגיל 16 רכבו על אופניים חשמליים, הוריהם קיבלו הזמנה לדין. הבוקר (רביעי) בוצעה פעילות יזומה של שוטרי רובע קריית אונו בנושא אכיפת תקנות התעבורה החדשות המתייחסות לאופניים חשמליים.

במהלך הפעילות, עוכבו חמישה נערים, מתחת לגיל 16 שעל פי החוק אינם רשאים לרכב על אופניים חשמליים.
לאחר העיכוב, שוחררו הנערים לבית הספר לא לפני שהאופניים הוחרמו מהם. הורי הנערים זומנו למשטרה על מנת לקבל הזמנה לדין ולקבל חזרה את האופניים שהוחרמו.

מהמשטרה נמסר, כי ע"פ תקנות התעבורה החדשות, תוגבר האכיפה בנושא אופניים חשמליים וההיתר לרכב על אופניים מסוג זה הינו מגיל 16 בלבד. בנוסף, חשוב לציין כי הזמנה לדין מסוג זה עלולה לפגוע בסיכוי הנער להוציא בבוא העת רישיון נהיגה.