Local העיר שלי
בית ספר קורצ'אק רמת גן מוסמך כירוק
הסמכת בית הספר כירוק
צילום: דוברות משרד החינוך מחוז מרכז

בית הספר קורצ'אק ברמת גן הוסמך כבית ספר ירוק

במסגרת תהליך ההסמכה למוסדות חינוך ירוקים צריכים בתי הספר לעמוד במספר קריטריונים בהם: שילוב נושא הסביבה בתוכנית הלימודים וביצוע פרויקט קהילתי סביבתי

במשרד החינוך העניקו השבוע תעודות הסמכה "מוסדות חינוך ירוקים" למוסדות המהווים דוגמה ומופת לקיום "אורח חיים" בתפישת הקיימות בבית ספרם. בוגרי בתי הספר הירוקים יהיו על פי ההסמכה אזרחים אחראים, מעורבים, ופעילים בנושא של איכות הסביבה בקהילתם. בין המוסמכים החדשים, בית הספר קורצ'אק ברמת גן שקיבל הסמכה של "מוסד חינוכי ירוק".

לדברי חיה שיטאי, מנהלת מחוז תל אביב, "חינוך לקיימות מפתח בקרב התלמידים את מיומנויות המאה ה-21, ומיומנויות של חשיבה מסדר גבוה. תהליך ההסמכה הוא חלק ממהלך רחב היקף של משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה, שמטרתו להטמיע את החינוך לקיימות במערכת החינוך, ולהפוך את נושאי הסביבה לחלק אינטגראלי מהתכנית הבית ספרית ומשגרת החיים בבתי הספר".

בטקס ההסמכה, שהתקיים בסנימה סיטי בהרצליה, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, נטלו חלק מנהלים ומורים מבתי הספר שקיבלו את ההסמכה, נציגי רשויות מקומיות, נציגי מטה משרד החינוך, מפקחים ומדריכים במשרד החינוך, רכזי חינוך סביבתי ממחוזות המשרד ומהרשויות המקומיות.

במסגרת תהליך ההסמכה נדרשים בתי הספר לעמוד ב- 6 קריטריונים:
- שילוב נושא הסביבה בתוכנית הלימודים
- ביצוע פרויקט קהילתי סביבתי
- ניהול אורח חיים מקיים בבית הספר והצגת אסמכתאות לחסכון במשאבים
- מתן ביטוי ויזואלי בקירות בית הספר ובחצר בית הספר לעיסוק בנושאי סביבה
- הובלת מועצת תלמידים ירוקה
- ביצוע הכשרת מורים לצוות בית הספר בנושאי סביבה.