Local חדשות
שטח להקמת תכנית מתחם שתיל
מתחם השתיל, התושבים יוכלו להביע את התנגדותם
צילום: אלן שיבר

מעקב: התקבלה עתירת תושבי מערב רמה"ש בנושא תכנית "השתיל"

בית המשפט קבע כי התושבים יוכלו להגיש לוועדה הארצית לבנייה ערר ובו עמדתם נגד הכוונה לבנות בשכונה בניינים בגובה 10-6 קומות

בית המשפט המחוזי בתל אביב, בשבתו כבית דין מנהלי, קיבל השבוע את עתירת תושבי מערב רמת השרון באמצעות הצוות המוביל של "ההתנגדות למגדלים בשתיל".

ההחלטה מאפשרת לתושבים להגיש ערר לוועדה הארצית לבנייה ולהציג את עמדתם נגד הקמת בתי דירות גבוהים בני 10-6 קומות והכוונה להקים בלב שכונות צמודי קרקע ברמת השרון המערבית שכונה בבנייה רוויה.
כזכור, במהלך השנה החולפת החליטה הוועדה המחוזית בתל אביב לדחות את התנגדות התושבים תוך צמצום מסוים של מספר הקומות ומספר הדירות מ- 330 דירות ל- 280 ולהנמיך ב 2 קומות את המגדלים.

בוועד ציינו השבוע כי ועדת בניין עיר רמת השרון אישרה במקום כ- 150 יחידות צמודות קרקע באופן התואם את המרקם הקיים באזור ובהתאם לתשתיות המתוכננות כבר ב- 2012, ולפיכך התנגדה גם היא לאופי השכונה המתוכננת תחת אילוץ הוועדה המחוזית תל אביב. בקשת הערר לוועדה הארצית, על פי חוק, חייבת לקבל אישור הוועדה המחוזית, אך לצערם של התושבים בקשתם נדחתה. ברגע שגם הוועדה המקומית רמת השרון החליטה להגיש ערר לוועדה הארצית, נוצר מצב חדש שעל פי חוק מאפשר להם להגיש התנגדות, אך הדבר חייב אישור הוועדה הארצית, שגם זאת התנגדה לבקשתם.

משהתברר לתושבים כי לא ניתן יהיה להופיע ולהציג את התנגדות התושבים, הם עתרו לבית המשפט וכאמור השבוע קיבל בית המשפט את העתירה. השופטת צילה צפת קבעה בפסק הדין כי עתירת התושבים מתקבלת באופן חלקי.

בוועד התושבים הסבירו כי החלקיות נובעת מכך שאילו עיריית רמת השרון כוועדה מקומית לא הייתה מגישה התנגדות לוועדה הארצית הם לא היו מקבלים רשות ערר. אך משהוועדה המקומית הגישה ערר אזי ההצטרפות של התושבים נראית לבית המשפט נכונה.

בוועד אמרו: "בשורה תחתונה, ועד ההתנגדות למגדלים בשתיל קיבל את אישור בית המשפט להופיע בערר אל מול הוועדה הארצית, כך יעשה באמצעות משרד עו"ד המלווה אותנו שביט גלאון בראון צין ויתקון ושות'".