Local העיר שלי
תלמידי רוטברג עם השר שטיייניץ
תלמידי רוטברג עם השר שטייניץ
צילום: דוברות

לראשונה: נושא הגז טבעי כחלק מתכנית הלימודים ברמה"ש

תלמידי מגמת הכימיה בתיכון רוטברג ברמת השרון נפגשו בכנסת עם שר התשתיות הלאומיות, ד"ר יובל שטייניץ , ומומחים בתחום במשרדו

תלמידי מגמת הכימיה בתיכון רוטברג ברמת השרון נפגשו בכנסת עם שר התשתיות הלאומיות ד"ר יובל שטייניץ. הגז הטבעי בישראל נמצא בשנים האחרונות בכותרות ולראשונה בארץ יילמד השנה הנושא בתיכון רוטברג במסגרת לימודי מגמת הכימיה צוות מורי המגמה פיתח יחידת הוראה בנושא שזכתה לאישור משרד החינוך כחלק מהמסלול לבגרות והשנה זהו ביה"ס היחיד בארץ המלמד תחום זה.

תכנית הלימודים מתמקדת בכימיה של גז טבעי ומקורות אנרגיה מתחדשים. במסגרת התכנית התלמידים נחשפים להיבטים חברתיים, כלכליים ובעיקר מדעיים בתחום הגז הטבעי ומשק האנרגיה בישראל.

"התקשורת עוסקת רבות בוועדות ומתווים סביב הגז הטבעי, וזה חשוב, אך כמעט ולא מדברים על כך שהגז הטבעי הוא חומר גלם שבעזרת הכימיה ניתן לייצר ממנו חומרים נוספים שמכירתם בארץ ובעולם יגדילו משמעותית את רווחי המדינה. תיכון רוטברג תמיד היה מהמובילים בארץ בפיתוח מסלולי לימוד ייחודיים. גם הפעם היוזמה נולדה מתוך רצון לצקת לתחום הדעת תכנים רלוונטיים מחיי היומיום המעוררים סקרנות ועניין בלמידה", מציין ערן שמואל רכז מגמת הכימיה בתיכון.

יום העיון שארגן משרד התשתיות לתלמידים כלל הרצאות של גב' שרה הדר, ראש תחום בכיר (כלכלה) ושל גב' עינת מגל, מנהלת תחום מחקר מדעי האדמה והים.

בהמשך נפגשו התלמידים בכנסת עם השר ד"ר יובל שטייניץ ומנכ"ל משרדו שאול מרידור לשיחה פתוחה ששילבה גם הפן הכלכלי והפוליטי בסוגיית הגז. בסיום המפגש הדגיש השר את החשיבות שהוא מייחס לכך שתלמידי ישראל ילמדו על מקורות האנרגיה במדינה והערכתו לבית הספר המקדם תכנית לימודים בתחום. כל זאת מתוך ההבנה כי מיקומנו הגאוגרפי והמדינות העוינות סביבנו מגבירים את הצורך שלנו כמדינה לפתח כמה שיותר מקורות אנרגיה בצד השמירה על איכות הסביבה והפחתה משמעותית של זיהום אוויר.