Local העיר שלי
אולימפיאדה מדעי המחשב, תלמידי אלון
נבחנים לאולימפיאדה
צילום: דוברות

עלו שלב

שלושה תלמידי תיכון אלון מרמת השרון העפילו לשלב השני במיונים לקראת האולימפיאדה הבינלאומית למדעי המחשב

שלושה תלמידי תיכון אלון ברמת השרון עלו לשלב השני במיונים לקראת האולימפיאדה הבינלאומית במדעי מחשב: נועם טלמון משכבת י', הלומד במגמת סייבר, גיא כלפון משכבת י"ב, הלומד אף הוא במגמת סייבר, וירדן מודעי תלמידת י"ב. האולימפיאדה מיועדת לתלמידי מדעי המחשב והיא תחרות של חשיבה אלגוריתמית ופתרון בעיות לוגיות. השלבים הראשונים הם ארציים ובסופם מגובשת משלחת לתחרות בינלאומית המתקיימת בחו"ל.

האולימפיאדה הבינלאומית הוקמה בחסות ארגון אונסק"ו ונערכת מדי שנה במדינה אחרת בעולם. היא אחת מ־13 אולימפיאדות בינלאומיות במדעים לנוער, יחד עם פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, אסטרונומיה, מתמטיקה ועוד. כיום משתתפות באולימפיאדה 79 מדינות.

מטרת האולימפיאדה היא לעודד עניין ואתגר במדעי המחשב ולכנס ביחד את טובי הכישרונות הצעירים מכל העולם להתנסות מדעית וחוויה תרבותית. כל משלחת, המייצגת את מדינתה, כוללת עד ארבעה תלמידים, ומספר חברי צוות מקצועיים. התלמידים מתחרים, כל אחד באופן אישי, בפתרון בעיות אתגר אלגוריתמיות במהלך שני ימי תחרות, שכל אחד מהם אורך חמש שעות. חברי הצוות המקצועי אחראים על בחירת התלמידים שבמשלחת, אימונם והדרכתם לקראת האולימפיאדה ובמהלכה, והתוויית קווים מנחים (יחד עם עמיתיהם מהמשלחות האחרות) לאופי הבעיות באולימפיאדה.

ההכנה בישראל לקראת האולימפיאדה הבינלאומית וההשתתפות בה מאורגנות על ידי אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה ומשרד החינוך. ד"ר דוד גינת מאוניברסיטת תל אביב מוביל את התחרות וההישגים בה מכובדים מאד, הן כיחידים והן כנבחרת.

עמליה דניאלי, רכזת מגמת מדעי המחשב בתיכון אלון אמרה כי "אנו גאים מאד בתלמידינו שלוקחים חלק בתחרות וממשיכים בכך את מסורת ביה"ס לעידוד המצוינות בתחום מדעי המחשב והחשיבה האלגוריתמית. יישר כוח, עלו והמשיכו להצליח!"