Local העיר שלי
קסניה, פקחית איכות סביבה
קסניה, פקחית הסביבה החדשה
צילום: א. פרטי

לראשונה: מונתה פקחית איכות סביבה בעיריית רמת השרון

תחומי האחריות של פקח הסביבה הם ביצוע פיקוח שוטף ושמירה על הסביבה, בעיקר בשטחים הפתוחים, למניעת השלכת פסולת בנייה והשלכה של פסולת פיראטית שעלולה לגרום לזיהום סביבתי ופגיעה בערכי נוף וטבע ועוד

ברמת השרון מגבירים את האכיפה ושומרים על הסביבה: לראשונה, מונתה פקחית איכות סביבה קסניה פדולייב, שהצטרפה לצוות המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה.

מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינויה של קסניה בישיבת מועצת העיר שהתקיימה השבוע. קסניה בוגרת תואר ראשון בחוג לגיאוגרפיה בהתמחות באיכות הסביבה ומערכות מידע גיאוגרפיות, תעבור בקרוב הכשרה של קורס פקחי סביבה, אשר יקנה לה סמכות לפעול לאכיפת חוקי סביבה בתחום השיפוט של העיר.

לצורך אכיפת החוק לאכיפה סביבתית, נדרש הליך הסמכת הפקחים לאחר שאלה עברו הכשרה מחייבת המקנה ידע בחוקים ובסמכויות פיקוח ואכיפה. מאחר ותפקיד פקח סביבה הוא תפקיד מורכב ועל הפקחים מוטלת למידה, הבנה ורכישת מיומנויות חדשות, תוכנית ההכשרה מקיפה וכוללת הכרה של מגוון החוקים בתחום.

תחומי האחריות של פקח הסביבה הם ביצוע פיקוח שוטף ושמירה על הסביבה, בעיקר בשטחים הפתוחים, למניעת השלכת פסולת בנייה והשלכה של פסולת פיראטית שעלולה לגרום לזיהום סביבתי ופגיעה בערכי נוף וטבע ועוד. יודגש, כי בעבירות של חקיקה סביבתית הקנסות גבוהים ומשמעותיים, שיחזקו את ההרתעה וימנעו השלכת פסולת במרחב הציבורי.

הפקח הסביבתי יבצע את מדיניות האכיפה של העירייה, לרבות פיקוח שוטף בשטח וביצוע חקירות, תיאום עבודה עם התביעה העירונית וגורמים נוספים, ומתן עדות בבתי משפט, תיאום עם גופי פיקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה ועוד.

ראש העירייה אבי גרובר: "הפונקציה החדשה בעירייה, של פקח איכות הסביבה, תעזור לנו לאכוף את תופעת השלכת פסולת ברחבי העיר, בין היתר גם פסולת בנייה בשטחים הפתוחים וכד'. מדובר בתפקיד חשוב במערכת העירונית, שמצטרף למשאבים הרבים שאנו משקיעים בשמירה על הסביבה ושמירה על ניקיון העיר. נאחל לקסניה הצלחה בתפקידה".