Local העיר שלי
חניה אופנועים סוקולוב
חניית אופנועים סוקולוב
צילום: עיריית רמת השרון

עיריית רמת השרון הסדירה מתחמי חניות לאופנועים בלבד

היוזמה נועדה לפנות את המדרכות עבור התושבים ולמנוע חניות של אופנועים עליהן ובכך לאפשר תנועה של הולכי רגל ללא מכשולים

עיריית רמת השרון מקדמת שורה של יוזמות לשיפור איכות החיים בעיר ובין היתר הסדירה לאחרונה מתחמי חניות לאופנועים בלבד לאורך הרחובות סוקולוב ואוסישקין.

היוזמה, אותה מקדם ראש העירייה אבי גרובר ,נועדה לפנות את המדרכות עבור תושבי העיר ולמנוע חניות של אופנועים עליהן ובכך לאפשר תנועה של הולכי רגל ללא מכשולים. מטרה נוספת היא מניעת נסיעה של אופנועים על המדרכות, דבר שמסכן את הולכי הרגל.

מהעירייה נמסר: "יוזמה זו מצטרפת לפעולות נוספות שמקדמת העירייה, שנועדו לשפר את חזות העיר ואת חזות הרחובות המסחריים ובאה לאחר פניות של תושבים בנושא".

ראש העירייה אבי גרובר הוסיף: "מניעת נסיעה של אופנועים על המדרכות, תגביר את הבטיחות ותביא לשיפור חווית הביקור של התושבים ברחובות המסחריים. זה נדבך נוסף במשאבים שמשקיעה העירייה במטרה להחזיר את הרחובות סוקולוב ואוסישקין לימיהם הטובים".