Local העיר שלי
תלמידי רוטברג עם פועלי הניקיון
תלמידי רוטברג ועובדי הניקיון
צילום: תיכון רוטברג

תלמידי רוטברג ברמת השרון מכירים את האחר

במסגרת המסע התלמידים השכימו קום, הפשילו שרוולים והצטרפו בהתנדבות, לשגרת יומם של עובדי הניקיון במחלקת התברואה של העירייה. תוך כדי עבודה נחשפו התלמידים לסיפורים האישיים של אותם עובדיםובסיומה חילקו לעובדים שי שכלל כובע צמר ואוזניות

ביום ראשון שעבר השכימו תלמידי תיכון רוטברג , הפשילו שרוולים והצטרפו בהתנדבות, לשגרת יומם של עשרות פועלי הניקיון במחלקת התברואה של עיריית רמת השרון. התלמידים חולקו לשתי משימות: טיאוט רחובות העיר והוצאת מכלי אשפה לקראת העמסה על המשאיות.

התלמידים צוידו בכפפות, וסטים וציוד טיאוט. 14 חוליות של תלמידים חברו לעובדי הניקיון ב- 5:30 לפנות בוקר ועבדו לצדם מספר שעות. תוך כדי עבודה נחשפו התלמידים לסיפורים האישיים של אותם "אנשים שקופים", בהם עובדים שעלו מאתיופיה ועל הסכנות שבדרך ועל התלאות של עובדים שהגיעו מסודן ומגאנה. בסיום הפעילות, חילקו התלמידים שי לכל עובד שכלל כובע צמר ואוזניות וגרמו להתרגשות רבה.

ההכנה לפעילות תוכננה בקפידה וכללה מפגשי הדרכה על ידי רמי נבון סמנכ"ל תפעול ויוסי אהרון סגן מנהל מחלקת התברואה. בהכנה נחשפו התלמידים לאופי העבודה לרקע של העובדים ושגרת יומם . כמו-כן עברו התלמידים סדנה שנועדה להקנות להם כלים לשיח עם העובדים שחלקם אינו דובר עברית. היוזמה קיבלה את ברכת הנהלת העירייה ששמה דגש על ניקיון העיר ושיפור חזותה.

תלמידי כיתה י' בתיכון רוטברג עומדים לקבל בקרוב את תעודת הזהות שלהם והחודשים האחרונים הוקדשו לשיח ופעילויות העוסקים ברב תרבותיות בחברה הישראלית ויוזמה זו נעשתה ברוח הדברים. בשיחת סיכום שהתקיימה בביה"ס ציינו התלמידים את הקושי הפיזי שהם חוו והופתעו מתגובתם המשתאה של העוברים ושבים למראה תלמידים העוסקים בטיאוט רחובות. "חלק מהתושבים חשבו שאנחנו מבצעים עבודות שירות על פשע שעשינו" אמרה אחת התלמידות.

מנהלת תיכון רוטברג, תמי קדרון הוסיפה: "התלמידים התגייסו למשימה לא שגרתית כחלק מהשיח החינוכי בביה"ס בכל הקשור להכרת האחר ותרומה לקהילה. אנחנו לא מסתפקים רק בשיח על הנושא בכיתה אלא יש כאן רצון כן ואמיתי לראות ולהכיר את "האנשים השקופים", אלו שאנו בדרך כלל רואים אם בכלל בחטף לכמה דקות במהלך עבודתם ברחובות העיר. בצד זה החשיבות שאנו רואים בתרומה לקהילה המתבטא גם בעשייה בשטח וזו אחת הדוגמאות לכך".