Local פוליטיקה מקומית
גיא קלנר דצמבר 2015
גיא קלנר. ביקש את דחיית הישיבה
צילום: סיגל איילנד

רמת השרון: בקשה לדחיית הדיון בתכנית המתאר

חבר מועצת העיר רמת השרון גיא קלנר פנה לראש העירייה בבקשה לדחיית הדיון בוועדה המקומית בתכנית המתאר, שאמור להתקיים ב-19 בחודש. קלנר: "לטעמי, פורום הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עדיין לא בשל להצבעה על התכנית"

חבר מועצת העיר רמת השרון גיא קלנר פנה ביום שני לראש העירייה אבי גרובר בבקשה לדחות את הדיון באישור תכנית המתאר שאמור להתקיים בישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ביום ראשון הקרוב.

בפנייה שהעביר לגרובר ולשאר חברי המועצה כתב קלנר: "לטעמי, פורום הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עדיין לא בשל להצבעה על תכנית המתאר ביום ראשון הקרוב. אני מניח שכפי שאני מקבל פניות ובקשות רבות מקבוצות התושבים השונות כך גם רבים נוספים. ישנם עדיין נושאים רבים שיש לגביהם בקשות לשינוי או הבהרה. אני מציע שניתן לזה עוד מעט זמן לתגובה והתגבשות. הזזת המועד, בטווח זמן של שלושה-ארבעה שבועות, לא יהיה בלתי סביר. נראה לי, שביחס לנושאים שעומדים על השולחן ומשך הזמן שזה כבר מתנהל, זו תהיה החלטה נכונה הן בהיבט המהותי והן בזה הציבורי".

מהעירייה נמסר: "ראש העיר אבי גרובר אינו רואה כל סיבה לדחות את הדיון וזאת לאחר, שהצוותים המקצועיים בעיריית רמה"ש יחד עם מינהל התכנון במשרד הפנים, פעלו לילות כימים וקידמו בתהליך ארוך ובשיתוף התושבים, את הכנת תכנית המתאר המקומית לעיר. התוכנית נערכה על ידי צוות מתכננים ויועצים מהטובים בארץ, כשמטרתה ליצור אחת ולתמיד, סדר והתוויה כוללת של התפתחות העיר לשנים הבאות. נזכיר, כי במסגרת השקיפות הציבורית, תכנית המתאר לוותה בתהליך שיתוף הציבור, כאשר המטרה היא הייתה לייצר תכנית שתתאים ותענה ככל הניתן על צרכיהם של כלל התושבים. לשם בדיקה ולימוד של רצונות הציבור נערכו מפגשים פומביים, קבוצות עבודה והצגה של חומרי התכנון וזאת לצד תושבי העיר שהעירו את הערותיהם וסייעו בגיבוש הנוסח הסופי של התכנית".