Local העיר שלי
חרושת עמל (שרון יונתן) פורמט חדש
חורשת העמל. התושבים מבקשים הקפאת ההליכים
צילום: שרון יונתן

"נבקשכם להקפיא ההחלטה וכל ההליכים הנגזרים ממנה"

בעקבות מכתב משרד החינוך לפיו המשרד אינו רואה סיבה לעצור את המשך תהליך הקמת בית ספר בחורשת עמל ברמת השרון, פנו התושבים המתנגדים להקמת בית הספר למשרד במכתב בו הם מבקשים את הקפאת ההליכים עד שהם יעבירו למשרד חוות דעת נגדית של מומחה ותגובה מטעמם

תושבים המתנגדים להקמת בית ספר יסודי על שטח חורשת עמל ברמת השרון שיגרו בשבוע שעבר מכתב תגובה למשרד החינוך ובו דרשו להקפיא את הליכי הקמת בית הספר וזאת בעקבות קביעת משרד החינוך כי העירייה יכולה להמשיך את תכנון הקמת בית הספר.

כזכור, לפני שבועיים פרסמנו כי משרד החינוך הודיע כי אינו רואה סיבה לעצור את המשך תהליך הקמת בית ספר יסודי על שטח חורשת עמל ברחוב העבודה שברובע הדר, כפי שדרשו המתנגדים לתכנית, שחלקם מתגוררים בסמיכות למקום.

גנאדי קמנצקי, סגן מנהל מינהל הפיתוח ומנהל אגף בכיר מיפוי ותכנון מוסדות חינוך במשרד החינוך, כתב: "איננו רואים סיבה לעצור את המשך תהליך הקמת בית הספר. זאת לאור בחינת החלופות שהצעתם ובדיקתם לעומק וכן לאור משך התהליך הארוך שנדרש לתכנון ובניית בית ספר. יש לזכור כי המגרש המיועד להקמת בית הספר ברחוב העבודה הינו שטח מתוכנן לבניית מוסדות ציבור".

כאמור, בשבוע שעבר השיבו התושבים באמצעות עו"ד תום סטרוגו שבפתח מכתבו ציין: "מתוך בחינה ראשונית עולה כי המכתב מציג טענות שאינן נכונות או בלתי מדויקות, אשר הובילו לקבלת החלטה שגויה, ובכוונתו להעבירכם בעניין חוו"ד נגדית מפורטת מטעמו של ד"ר כנעני ותגובה מפורטת מטעמנו. אנו חוזרים על בקשתנו בשלב זה להקפיא את ההחלטה עד לקבלת תגובתנו המפורטת עם חוו"ד נגדית של ד"ר כנעני. כמו כן, נבקש לקיים פגישה דחופה בנוכחות כל הצדדים הנוגעים בדבר".

התושבים ממשיכים וטוענים כי "מדובר בנושא חשוב ועקרוני, בעל השפעה ניכרת על הציבור והסביבה למשך שנים רבות, ואין לקבל החלטות על בסיס מידע שגוי ובלתי נכון".

לטענת סטרוגו, "ניתן לראות מהנתונים שהציגה ב"כ העירייה כי בין המצב קיים היום, לבין המצב הצפוי בעוד חמש שנים, אין גידול בכמות התלמידים הצפויה במרכז העיר. נהפוך הוא, בעוד חמש שנים צפויה ירידה קלה, בכמות התלמידים ובכמות הכיתות, במרכז העיר, כדלקמן: שנת הלימודים תשע"ז - 1,533 תלמידים, 49 כיתות, שנת הלימודים תשפ"א - 1,527 תלמידים, 47 כיתות. יתרה מכך, מתוך הנתונים של העירייה עולה כי כמות נכבדה של תלמידים במרכז העיר מתגוררים באזורי רישום אחרים. כך שהכמות המוצגת מטעה, ובפועל מדובר בכמות נמוכה עוד יותר של תלמידים המתגוררים במרכז העיר. זאת, בניגוד לנטען במכתב ב"כ העירייה".

לטענת התושבים המשמעות היא כי, "בניית בית ספר יסודי נוסף ברובע הדר אינה למען תלמידים המתגוררים במרכז העיר, כי אם בעיקר עבור תלמידים מאזורי רישום אחרים. מכאן כי אין כל הצדקה לבניה של בית ספר יסודי נוסף ברובע הדר. קל וחומר כאשר כוונת העירייה להקים את בית הספר היסודי הנוסף בסמיכות גבוהה לעוד שלושה בתי ספר יסודיים, וזאת כאשר בפועל בית הספר הנוסף אינו מיועד לתלמידים ממרכז העיר. לא סביר מבחינה תכנונית ואורבאנית לרכז ארבעה בתי ספר יסודיים (מתוך שבעה סה"כ), בסמיכות גבוהה זה לזה".

סטרוגו התייחס במכתבו גם לבעיית התחבורה וטען כי, "ב"כ העירייה במכתבה פוטרת כלאחר יד את בעיות התחבורה הקשות שייגרמו בגין הקמת בית הספר בטענה כי בית הספר הנוסף ישמש את ילדי האזור. כאמור לעיל, טענה זו אינה נכונה. ילדים רבים יגיעו עם הוריהם באמצעות כלי הרכב הפרטיים. כבר היום רחוב העבודה סובל מפקקי תנועה קשים בשעות העומס, ולא ניתן להעמיס עליו עוד, אף אם קטע ממנו יורחב בעתיד".
טענה נוספת מתייחסת ליעוד הקרקע. סטרוגו במכתבו: "בניגוד לנטען במכתבה של ב"כ העירייה, תכנית המתאר של רמה"ש רש/210א אינה מאפשרת לעשות שימוש בשטחים ירוקים (שצ"פ) למטרת בית ספר. בית ספר חייב להיות מוקם על שטח חום כולל שטחי החצר שלו. מה גם, שבאזור זה ישנו מחסור של שטחים ירוקים ואין כל בסיס לרמוס את השטח הירוק המשמש כריאה ירוקה לתושבי השכונה".
בסיום המכתב ציין סטרוגו: "נבקשכם להקפיא ההחלטה וכל ההליכים הנגזרים ממנה עד לקבלת תגובתנו וחוו"ד ד"ר כנעני".

מהעירייה נמסר: ראש העיר אבי גרובר פועל לקידום הנושא כשלנגד עיניו טובת הילדים ולראייה- מדברת בעד עצמה העמדה הרשמית של משרד החינוך, שתומכת ללא סייג בעמדת ראש העיר לבניית ביה"ס. יודגש, כי מדובר בצורך קריטי וממשי לפעול לבניית בית-הספר לטובת ילדי העיר וזאת לאור הצפיפות הבלתי נסבלת בכיתות, שנוצרה לאחר שלא נעשה כל תכנון לטווח ארוך, בקרב הנהלות העירייה הקודמות.

sharony@local.co.il