Local העיר שלי
פיילות לאש
המדורה של ילדי ״גן עלעלים״ עם מתקן להדלקת מדורה
צילום: עיריית רמת השרון

עיריית רמה"ש פיזרה מתקנים להדלקת מדורות

עיריית רמת-השרון דאגה לפזר מתקנים ("פיילות") בגודל של מטר רבוע להדלקת מדורות בכדי להקטין את שטח המדורה, לצמצם את זיהום האוויר ולהגביר את הבטיחות

עיריית רמת-השרון דאגה לקראת ל"ג בעומר לפזר מתקנים ("פיילות") בגודל של מטר רבוע להדלקת מדורות, במקומות המותרים, כדי להקטין את שטח המדורה, לצמצם את זיהום האוויר ולהגביר את הבטיחות.

במסגרת ההיערכות למדורות ל"ג בעומר, נעשתה חשיבה מערכתית בקרב הנהלת העירייה, על דרכים למזער את הזיהום באוויר ובין היתר עלתה יוזמת ה"פיילה" שתוחמת משמעותית את גודל המדורה ואת זמן הבעירה. כמו כן הגחלים שנותרים בסוף המדורה נשארים במתקן עצמו ולא נשפכים לאדמה וכך גם מצמצמים ככל הניתן את זיהום הקרקע.

מהעירייה נמסר: "בעירייה מודים לתושבים שהשתמשו במתקנים על שיתוף הפעולה ועל הסיוע במאמצים לשמירה על הסביבה".