Local העיר שלי
מרכז שוורץ ארד
המרכז הכירורגי שוורץ ארד. יתפנה
צילום: אלן שיבר

המרכז הכירורגי שוורץ ארד ברמת השרון יתפנה עד תחילת מרס 2018

ההחלטה על פינוי המרכז, ששוכן ברחוב הראשונים, התקבלה, לאחר שנים של דיונים בערכאות משפטיות שונות, במסגרת הסכם פשרה בין הצדדים בבית המשפט העליון

עכשיו זה סופי. המרכז הכירורגי הפרטי שוורץ ארד, הפועל ברחוב הראשונים 62 ברמת השרון יפנה את מקומו עד ה-1 במרס 2018, כך נקבע בהסכם פשרה בין הצדדים בבית המשפט העליון.

מדובר בסיום מאבק של דיירים המתגוררים בסמיכות למרכז, כפי שפרסמנו כבר בחודש ספטמבר 2015 ב"קול ברמה". התושבים התנגדו למתן היתר לשימוש חורג למרכז כירורגיית פה ולסתות שהוקם בשנת 2003, טענו כי למקום אין היתר לשימוש חורג ודרשו מהעירייה שלא להעניק היתר כזה מחדש בשל מפגעים שגורם המרכז לטענתם. התושבים, המתגוררים בסמיכות למקום, טענו כי פעילות המרכז גורמת לבעיית חניה רצינית באזור.

בהמשך הגישו התושבים תביעה לבית המשפט וזכו. בעלי המרכז ערערו למחוזי שדחה בנובמבר 2016 את ערעורם אך בעלי המרכז לא ויתרו וערערו עד לבית המשפט העליון.

הערעור הוגש נגד ועדת הערר לתכנון ובנייה, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ו -16 דיירים נוספים.
הנושא נדון בשבוע שעבר בפני שלושה שופטים בבית המשפט העליון (חיות, מלצר ומינץ) ובפסק הדין צוין כי "בהמלצתנו הגיעו להסכמה לפיה המערערת (שוורץ ארד - ש.י.) תפנה את הבניינים ברחוב הראשונים 62 ו-64 מכל שימוש הקשור במישרין או בעקיפין למרפאת כירורגיית שן לא יאוחר מיום 1.3.2018, זאת כאורכה נוספת ואחרונה לצרכי התארגנות. להבטחת ביצועו של פסק דין זה המאמץ את פסק דינו של בית המשפט קמא ואת ממצאיו בכפוף לאורכה הנוספת, כאמור, וכערובה לנזקים שיגרמו אם לא יקוים, יוותר לעת הזו בקופת בית המשפט זה הפיקדון שעליו הורה בית המשפט בהחלטתו מיום 19.4.17. זאת, מבלי לגרוע מהאפשרות לנקוט בהליכי מימוש ופיצוי נוספים אם הפינוי לא יבוצע במועד".

בית המשפט קבע כי מאחר וחברת שוורץ ארד קיבלה את המלצת בית המשפט לסיום הליך הערעור מוטל עליה לשלם שכר טרחת עו"ד בסכום של 7,500 שקלים.

ד"ר דבורה שוורץ ארד מסרה בתגובה: "לפני ימים ספורים ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בערעורה של חברת שוורץ - ארד בע"מ המפעילה מרפאת שיניים בדרך הראשונים ברמת השרון ובכך הגיעו לסיומו מאבק רב שנים שראשיתו בשנת 2004 ומקורו בהתנכלות של מקצת מהשכנים לפעילותה של המרפאה, אשר הועדה המקומית לתכנון ובניה ברמת השרון הגדירה אותה בבחינת כורח המציאות בניהול חיים אורבאני ותקין בכל עיר וכמנוע לחיים תקינים בעיר מסוגה של רמת השרון.

"בית המשפט העליון נעתר באופן חלקי לערעורה של חברת שוורץ ארד שעה שקבע חרף התנגדותם התקיפה של ועדת ערר לתכנון ובנייה, הועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת השרון וחלק קטן של משכניה של המרפאה כי היא תוסיף ותתן שירות רפואי מקצועי, איכותי ונגיש לתושבי רמת השרון והאזורים הסמוכים לה במשך כשנה נוספת, עד לחודש מרץ 2018.

"ראשיתם של ההליכים הוא בבקשה לשימוש חורג שהוגשה על ידי מרפאת השיניים ואושרה בתחילה לצמיתות על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת השרון תוך שבשלב מאוחר הוגבל תוקפו של השימוש האמור למשך עשר שנים, תוך שערר שהוגש על ההחלטה האמורה על ידי אחד מהשכנים נדחה, תוך שבין היתר נקבע כי אין כל ממש בטענה לקיומם של מטרדים כתוצאה מפעילותה של המרפאה.

"בקשה נוספת שהוגשה על ידי מרפאת השיניים להארכת השימוש החורג נדחתה על ידי הועדה המקומית בטענה כי מביקורים במקום עולה כי מצוקת החניה החריפה במהלך השנים האחרונות, הגם שהלכה למעשה נראה כי השינוי בעמדתה של הועדה המקומית נבע כתוצאה מלחץ שהפעילו חלק מהשכנים על העירייה תוך שניצלו לשם כך את העובדה כי הייתה תקופת בחירות.

"ערר שהוגש על ידי מרפאת השיניים לוועדת הערר תוך שאפשרה את המשך השימוש החורג לתקופה נוספת של חצי שנה על מנת לאפשר למרפאת שיניים להתארגן לצורך הפסקתו.

"מרפאת השיניים לא רוותה נחת מההחלטה האמורה והגישה עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב אשר הורה לבקשתה על הארכת השימוש במרפאה עד למתן פסק דינו.

"בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את העתירה תוך שהתיר למרפאה להוסיף ולפעול עד ליום 30.5.17.
מרפאת השיניים ערערה על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים לבית המשפט העליון אשר האריך לבקשתה את המשך השימוש במרפאה עד למתן פסק דינו.

"במסגרת הערעור העלתה מרפאת השיניים, שיוצגה על ידי עורכי הדין יוסף בנקל ואלי כהן, טענה עקרונית, אשר תוכרע, ככל הנראה, בהזדמנות אחרת ובתיק אחר, לפיה נוכח תיקון החקיקה שנעשה לאחרונה שירותים רפואיים ובכלל זה בריאות השן, גני ילדים לרבות פעוטון או מעון יום אינם נזקקים עוד להיתר כשימוש חורג היות והם נחשבים כשימוש למגורים לכל דבר ועניין.

"סיכומו של דבר, כפועל יוצא מהתנגדותם של מקצתם מהשכנים אליה חברה הועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת השרון, המרפאה, אשר כאמור לעיל נתנה שירות רפואי מקצועי ואיכותי במשך למעלה מעשור, תעתיק את פעילותה לרמת החייל בתל אביב וכך ייצא שכרם של תושבי העיר בהפסדם ואין אלא להצר על הפגיעה של עיריית רמת השרון בתושבי העיר שעה שהעדיפה מאבק קולני קצר רואי של מספר מצומצם של שכנים במקום לראות את טובתם של כלל תושבי העיר אשר זכו במשך שנים ארוכות לטיפול שיניים זמין, נגיש ואיכותי וכעת ייאלצו לכתת את רגליהם אל מחוץ לעיר לשם קבלתו".


sharony@local.co.il