Local העיר שלי
בית עלמין מורשה
בית העלמין מורשה, הסעות במימון העירייה לקראת יוה"כ
צילום: אלן שיבר

עיריית רמת-השרון מארגנת הסעות ללא תשלום אל בית העלמין במורשה בערב יום הכיפורים

ההסעות תצאנה הלוך וחזור בכל שעה עגולה בנקודות איסוף ברחבי הישוב ביום חמישי 28.9.17 בין השעות 14:00-17:00 וביום שישי 29.9.17 בין השעות 07:00-13:00 * אוטובוסים עם שילוט הוכנו מראש וההסעות יהיו במימון העירייה

עיריית רמת-השרון ממשיכה במסורת ותעמיד בערב יום הכיפורים אוטובוסים מיוחדים, שיסיעו את תושבי העיר אל בית העלמין במורשה, הלוך וחזור ללא תשלום.

ההסעות תצאנה הלוך וחזור בכל שעה עגולה בנקודות איסוף ברחבי הישוב ביום חמישי 28.9.17 בין השעות 14:00-17:00 וביום שישי 29.9.17 בין השעות 07:00-13:00 מנקודות ההסעה כדלקמן:
רחוב החלוץ – ליד מכולת מתי
רחוב הרב קוק – המרכז המסחרי
רחוב שבטי ישראל – המרכז המסחרי
דרך הראשונים פינת רחוב תרפ"ד.

מהעירייה נמסר כי, סידור ההסעות המאורגנות אל בית העלמין, בא במגמה להקל ולו במעט על הקושי שנוצר בקרב האוכלוסייה הותיקה שלנו כאן ביישוב. אוטובוסים עם שילוט הוכנו מראש וההסעות הלוך וחזור יהיו במימון עיריית רמת-השרון.