Local העיר שלי
ישיבת מועצה 5.11.17
ישיבת המועצה ביום ראשון. חברי הקואליציה לא הצביעו
צילום: שרון יונתן

סערה סביב נושא תקצוב פעילות הצהרונים בבתיה"ס הצומחים

בעקבות קביעת היועץ המשפטי של עיריית רמת השרון כי ההחלטה לתקצב את הפעילות בצהרוני בתי הספר הצומחים החדשים הינה בלתי חוקית הגישו חברי המועצה אלמוג אסולין, למדן וקלנר הצעה לסדר בנושא. חברי הקואליציה סירב להצביע

מחזה נדיר התרחש השבוע בישיבת המועצה ברמת השרון, כאשר חברי הקואליציה סירבו להשתתף בהצבעה על הצעה לסדר שהעלו שלושת חברי האופוזיציה, אהרון אלמוג אסולין, עידן למדן וגיא קלנר בנושא תקצוב פעילות הצהרונים בשני בתי הספר הצומחים החדשים.

בהצעתם פירטו השלושה כי, "במהלך ישיבת מועצת העיר בתחילת חודש אוקטובר נתברר כי ראש העירייה ביקש לתת פטור מלא להורים מתשלום בצהרונים בשני בתי הספר הצומחים, זאת בהיעדר סמכות, תוך פגיעה ואפליה של קבוצות הורים אחרות בעיר, בדרך של מתן הטבה שיש בה העדפה פסולה ולכאורה באופן לא חוקי. ניתן לומר שמדובר בכלכלת בחירות, ואפילו חמור מכך שראש העירייה ביקש להפעיל ואף להתגאות בה וזאת בניגוד לחוק. בעקבות החשש לאי החוקיות נתבקשה חוות דעת של היועץ המשפטי של העירייה, לבחינת תקינות ההחלטה של ראש העירייה, והמימון המלא שלקחה העירייה על עצמה לשאת במלוא התשלום לצהרונים בעבור קבוצת תושבים בעיר תוך אפליה פסולה של אחרים".

השלושה ציינו כי חוות דעתו המנומקת והמפורטת של היועץ המשפטי נתקבלה השבוע, וממנה עלה כי ההחלטה למתן פטור מלא הינה בלתי חוקית ובלתי לגיטימית.

השלושה הוסיפו: "חמור לא פחות שהחלטה אסורה זו למתן צהרונים חינם נקבעה ללא קריטריונים כלשהם, ועל פי חוות דעת התקבלה ללא רשות ובהיעדר סמכות, עוד קבע היועץ המשפטי שהדיונים התקיימו בפורום לא מוסמך ומבלי שבעלי התפקיד הבכירים בעירייה נכחו, גזבר ויועמ"ש, כך שלא נבחנה חוקיות ההחלטה ולא נבחן המקור התקציבי הראוי. לא ברור כיצד ראש העירייה האמון על שמירת החוק הנחה את בעלי התפקידים הנוגעים בדבר לפעול בניגוד לדין ובחוסר סמכות. ככל שלא הוא נתן את ההנחיה מדוע אינו נוקט בהליך כלשהו כנגד מי משלושת בכירי העירייה הנוגעים לכאורה בדבר ואחראים למחדל, ובראשם מנכ"לית העירייה אשר פעלו ללא רשות וללא סמכות, וביקשו לחייב את העירייה במיליוני שקלים שלא כדין, תוך הענקת הטבה אסורה והכל בהפרה של כללי המנהל התקין. ככל שראש העירייה לא היה מודע להחלטה ולא הורה לבעלי התפקיד הללו לקבלה על פי דרישתו בלבד ובניגוד לחוק, הרי שהללו עשו דין לעצמם ומאחורי גבו של ראש העירייה קבעו מדיניות ופעלו בניגוד לדין, ומכאן שיש להעמידם במקום על מנת למנוע הישנות מקרים מעין אלה. זאת ועוד, לאור הפגיעה בציבורים ברמת השרון, הן אלה שנהנו מההחלטה הבלתי חוקית והן אלה שלא, יש לבחון מחדש את ההחלטה ולפתור את המצוקה שנוצרה בשל התנהלות אסורה זו".

השלושה הדגישו כי אין בהצעה הזו קביעה שאין לתת עדיפות להורי הצהרונים הצומחים, אלא היא מבקשת לעשות זאת בשקיפות, תוך שיקול דעת ביחס לשאר ההורים בישוב, ותוך הבטחת הליך תקין וע"פ המותר והאסור בחוק.
בהצעתם לסדר כתבו: "לאור הכשלים שנתגלו ואי החוקיות בפעילות הגורמים המקצועיים, מועצת העיר מורה על הקמת ועדת היגוי בהתאם לחוות הדעת המשפטית, ועדת ההיגוי תקבע קריטריונים על פי דין. הרכב הוועדה ייקבע בהצבעה במועצת העיר כאשר יינתן ייצוג הוגן על פי מפתח סיעתי. מנכ"לית העירייה תסביר למועצת העיר האם פעלה על דעת עצמה בניגוד למנהל התקין, או שקיבלה הנחיות מראש העירייה שנועדו לשרת את מטרותיו הפוליטיות".

גרובר השיב להצעה זו: "אני חולק על הדברים כפי שהוצגו בהצעה לסדר, בעיקר על הסגנון, האמירות והרמיזות שבאים להטיל דופי על אנשי המקצוע הבכירים בעירייה. קיבלנו את חוות הדעת לפני ימים ספורים בלבד ואנו בוחנים את הכתוב בה. בכוונתי לבחון את הנושא מול הגורמים המקצועיים ובהתאם לכך נפעל. ישיבת המועצה אינה שימוע, לא לי ולא לעובדי עירייה אחרים. לא נעשה דברים בניגוד לחוק. אני עומד מאחורי ההחלטה לתת להורי הצהרונים את הפטור, בטח בשנה הראשונה. נשב ונראה מה נכון ונפעל בהתאם".

חברי האופוזיציה דרשו הקמת ועדה עם קביעת שמות חברי הוועדה, אבל גרובר סירב לכך מאחר והדבר לא נכתב בהצעה לסדר. "תעשו שיעורי בית כמו שצריך. אתם לא יודעים להגיש הצעה לסדר ועכשיו רוצים לשנות את ההצעה לסדר שלכם", ציין.

בסופו של דבר, הצביעו שמונת חברי האופוזיציה בעד ההצעה, בעוד שחמשת חברי הקואליציה שנכחו בדיון לא הצביעו. "אני לא לוקח חלק בהצגה שלכם", הסביר גרובר את אי הצבעתם של חברי הקואליציה. קלנר השיב לו: "אתם מזלזלים במועצת העיר".