Local העיר שלי
חידת סער עירונית הוקרה נוב 2017
מימין: אריאל דוידי, ג'קי בן מרגי, אבי גרובר, סיגל סימן טוב
צילום: עיריית רמת השרון

עובדים למען התושבים

חברי יחידת הסע"ר העירונית ברמת השרון, המורכבת מעובדי העירייה, סיימו את הכשרתם וקיבלו תעודות בטקס שנערך במעמד ראש העירייה

אגף הביטחון בעיריית רמת השרון ערך השבוע טקס קבלת תעודות לחברי יחידת הסע"ר העירונית (סיוע עצמי ראשוני), שסיימו את הכשרתם המקצועית לשעת חירום. הטקס נערך במתחם יד לבנים במעמד ראש העירייה, אבי גרובר, לאחר שחברי היחידה המורכבת מעובדי העירייה, סיימו את הכשרתם והוכשרו לתת מענה ראשוני בעתות חירום, בכל הנוגע לעזרה רפואית ראשונה, חילוץ והצלה וכד'.

חברי היחידה, המורכבת מעובדי העירייה מהמחלקות והאגפים השונים, עברו סדרת אימונים והוכשרו למענה מהיר באירועי שריפה וחילוץ ומתן מענה רפואי ראשוני. עיריית רמת השרון ואגף הביטחון פועלים במהלך כל השנה לשפר את מוכנות הצוותים העירוניים ולהכשיר את השדרה הניהולית בעירייה ועובדיה למצבי חירום ומלחמה, העלולים לפקוד אותנו ללא זמן להכנה מוקדמת.

ראש העירייה, אבי גרובר, בירך בטקס את עובדי העירייה וציין את חשיבות הכשרתם למשימה והביע את הערכתו הרבה על כך שהם לוקחים חלק במשימות היחידה, המהווים תרומה אדירה לשיפור ביטחון התושבים.

מנהל אגף הביטחון בעירייה, אריאל דוידי הוסיף: "אנו דואגים במהלך כל השנה לתרגל ולשמור על כושר ביצוע ורמת מוכנות גבוהה. זו לא רק חובתנו- זו זכות גדולה וחשובה בעיננו. כאן המקום לשלוח תודה גדולה לכל עובדי העירייה, שתורמים מכישוריהם ומיכולתם, עם מוטיבציה ענקית ותחושה של תרומה אמיתית לשיפור תחושת הביטחון של תושבי רמת-השרון"