Local העיר שלי
חורשת עמל פורמט חדש
חורשת עמל, יועץ חיצוני יבדוק את החלופות
צילום: אלן שיבר

יועץ חיצוני יבדוק את החלופות להקמת בית ספר בחורשת העמל ברמת השרון

הצעה לסדר של חברי האופוזיציה עידן למדן, גיא קלנר וטל עזגד, שדרשו מינוי יועץ חיצוני שיבדוק את החלופות באופן אובייקטיבי, אושרה פה אחד לאחר דין ודברים עם ראש העירייה אבי גרובר

נושא הקמת בית הספר היסודי על שטח חורשת העמל חזר השבוע לדיון במועצת העיר בעקבות הצעה לסדר שהעלו שלושת חברי האופוזיציה, עידן למדן, טל עזגד וגיא קלנר, ובה דרשו שהמועצה תנחה את יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ואת מהנדסת העיר, להתקשר עם גורם מקצועי ובלתי תלוי לצורך בדיקת החלופות השונות שעלו על שולחן הדיונים הציבורי בחודשים האחרונים, תוך כדי בדיקת העלויות, זמינות הקרקע, והיכולת לבצע בזמן סביר. לדבריהם, הגורם שייבחר יידרש לבצע את הבדיקה בטווח זמנים קצר וידוע מראש, כאשר החלופות ידועות, ויש צורך רק בביצועה של הבדיקה הכלכלית-יישומית.
בדברי ההסבר להצעה כתבו השלושה: "כידוע, מזה מספר חודשים מתקיים דיון ציבורי נוקב בשאלת הקמת בית ספר יסודי נוסף במרכזה של העיר. כבר לפני כשנה הוצעו מספק חלופות להקמתו בחורשת העמל, במספר מסגרות וכן במסגרת של ועדת ההיגוי שהוקמה לבדיקת נושא זה. לצערנו, עד היום, לא קיבלנו את המענה השלם, המלא והבלתי תלוי, לצורך קבלת תשובות ברורות ואובייקטיביות לנושא זה. מכיוון שהזמן לוחץ ואנו חפצים בהליך ציבורי רציני, מקצועי ושקוף, אנו מבקשים לקדם מהלך בדיקה מהיר ובלתי תלוי לנושא החלופות".

קלנר אמר בישיבה: "אנחנו רוצים אחת ולתמיד לסיים עם נושא החלופות. הנושא צריך להגיע להכרעה, לכאן או לכאן. ההחלטה על גורם מקצועי ובלתי תלוי תהיה שווה כל שקל ולא תהיה פוליטית".

ראש העירייה, אבי גרובר, השיב: "טחנו את זה ברמות וגיא ישב בישיבות עם אנשי המקצוע וקיבל את התשובות". קלנר ולמדן אמרו כי הדבר אינו נכון. קלנר: "אתה יכול להגיד עד מחר אבל העבודה לא הושלמה ולא קיבלנו את כל הנתונים על החלופות. אתה חייב להפסיק לסלף את העובדות". גרובר: "אתם כעיקרון לא מוכנים לקבל את הפתרון של חורשת העמל". קלנר: "תראה לנו נייר עבודה שבו הוצגו כל החלופות". גרובר: אתה מוזמן להיכנס לפייסבוק שלי ולראות את כל החלופות. צריך להבין שעוד יועץ זאת עוד הוצאה. אתה טיפסת על עץ ולא יודע איך לרדת ממנו". קלנר: "אתה זה שטיפסת על עץ וכבר שנה אני לא מצליח להוריד אותך מזה. רוב חברי המועצה לא רוצים את הפתרון של חורשת העמל. רק אתה רוצה את זה".

בסופו של דיון קצר וסוער אמר גרובר כי אינו מפחד מבדיקת הסוגיה על ידי יועץ חיצוני ולכן הנושא אושר פה אחד.