Local העיר שלי
גידי טביב גזבר רמהש פורמט חדש
גידי טביב. הגיש חוות דעת
צילום: פרטי

רמת השרון: יוגדל תקציב אגף הרווחה

בישיבת מועצה שלא מן המניין אושרה תוספת של חצי מיליון שקלים לתקציב הרווחה. ראש העירייה סירב להשתתף בהצעה וחברי הקואליציה נמנעו מהצבעה

"אני לא מתכוון לקחת חלק בהצגה שלכם", אמר השבוע ראש העירייה אבי גרובר לחברי המועצה גיא קלנר ועידן למדן, שהעלו הצעה לסדר לתוספת תקציבית לאגף הרווחה. בהצעתם נכתב: "בישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מיום 28.1.18 אושרה תוספת תקציב לאגף הרווחה בסך 500,000 שקל. כבר במעמד הדיון הוצע להגדיל את התוספת התקציבית לאגף במטרה לאפשר קידום פרויקטים וקיום פעולות נוספות. תוספת התקציב נדרשת הן לשם מניעת פגיעה או הרחבת פרויקטים קיימים והן לקידום ופיתוח פעולות ומיזמים חדשים באגף הרווחה. לאחר בדיקה נתברר שנדרשת תוספת תקציב גם לפעולות ופרויקטים של מינהל גיל הזהב. הפעילות בתחום גיל הזהב מבורכת אך, לצערנו, בשל העובדה שהתקציב כמעט ולא עודכן בשנים האחרונות הוא נשחק. במצב כיום עיקר העיסוק הוא בשמירה על פרויקטים קיימים (עם קושי להרחיבם) וכן בעייתיות בייזום וקידום פרויקטים או פעולות חדשות שעלולים לבוא על חשבון פעילות קיימת".

קלנר ולמדן הציעו להגדיל את תקציב אגף הרווחה בחצי מיליון שקלים נוספים ותקציב מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הוותיקים יעודכן ב- 500,000 שקל נוספים מעבר לסך שאושר בישיבת מועצת העיר מיום 28.1.18. בעד ההצעה תמכו ששה חברי אופוזיציה כאשר מרק מימוני התנגד. גרובר, כאמור, לא היה מוכן להשתתף בהצעה ולכן חברי הקואליציה לא לקחו חלק בהצבעה.

מהעירייה נמסר: במהלך ישיבת המליאה האחרונה עדכן גזבר העירייה גידי טביב את דעתו המקצועית בנושא, לפיה החלטה מסוג זה חייבת להתבצע במסגרת הליך של דיון ואישור בהצעת תקציב חדשה, שלמה, מאוזנת וברת מימוש, בוועדת כספים ואחר כך במליאה. בכל אופן הועברה שאילתה למשרד הפנים בנוגע להחלטת המליאה שבנדון, לבדיקה ואישור ואנו ממתינים לתשובתם בנושא.