Local העיר שלי
בית כנסת בר יוחאי דצמבר 2017
בית הכנסת "בר יוחאי". מחכים להחלטת הפרקליטות
צילום: שרון יונתן

"חל איסור על המשך הדיווח"

נושא פינוי ישיבת ההסדר מבית הכנסת "בר יוחאי" ברמת השרון עלה שוב לשולחן המועצה בעקבות הצעה לסדר בנושא. היועץ המשפטי של העירייה אמר כי הפרקליטות קיימה ישיבה בנושא אך הוסיף כי בהתאם להנחיית הפרקליטות אסור לו לפרט בנושא

נושא פינוי ישיבת ההסדר מבית הכנסת "בר יוחאי" ברמת השרון עלה השבוע, שוב, במועצת העיר וזאת לאחר שחלף מעל חודש מסיום המועד של 30 הימים שהעירייה נתנה לפינוי הישיבה. בעקבות הצעה לסדר שהגישו בישיבת המועצה האחרונה חברי המועצה עידן למדן, איריס קלקא וגיא קלנר, ניתן במועצה דיווח על ידי עו"ד מיכה בלום, היועץ המשפטי של העירייה שאמר כי בשבוע שעבר התקיימה ישיבה בפרקליטות, אבל הוא סירב לפרט ואמר: "בהתאם להנחיית הפרקליטות חל איסור על המשך דיווח. הם עושים בדיקה נוספת שבסופה תתקבל החלטה על ידם אם נפעל או לא נפעל ועל ההחלטה הזאת ניתן לערער. כרגע אין לי מה לדווח יותר מזה". חבר המועצה גיא קלנר ביקש כי דיווח מפורט יותר יינתן בקרוב.

עידן למדן אמר: "אנחנו רוצים מעשים ולא דיווחים". גרובר: "עוד לא עבר שבוע . בוא ניתן להם זמן לעבוד".
תושב שנכח בישיבה קם ואמר לגרובר: "זה נראה כמו תרגיל שלך למסמס את העסק עד אחרי הבחירות. תושבת נוספת אמרה: "לא הגיוני מה שקורה פה. פשוט ממסמסים את זה בכוונה. אתם מוכרים את העיר הזאת וחבל". גרובר השיב להם: "אם אתם רוצים לחשוב ככה זאת זכותכם. אי אפשר לבוא לנכס שעומד עשר שנים ולהגיד מהיום למחר שהוא צריך להתפנות".