Local העיר שלי
יעקב קורצקי פבר 2018
יעקב קורצקי. ריבוי תלונות
צילום: פרטי

ועדת התנועה העירונית ברמת השרון תדון בנושא מצוקת החניה

יעקב קורצקי, סגן ראש העירייה, העלה במועצה הצעה לסדר לפיה בשל מצוקת החניה וריבוי דו"חות חניה תוקם ועדה שתבצע החרגה לשעות חניה במקומות שיסומנו כבעייתיים. בעקבות התנגדות האופוזיציה הוחלט שוועדת התנועה היא שתדון בנושא

יעקב קורצקי, סגן ראש העירייה, העלה בישיבת המועצה, הצעה לסדר בעניין מצוקת החניה וריבוי דו"חות החניה. קורצקי הסביר בהצעתו: "בשנה האחרונה אנו ערים לגל של מתלוננים, ללא הרף, על מצוקת חניה, כמעט בכל שכונות העיר. אני רואה את התלונות וההדים ברשתות החברתיות. עיקר תושבי רמת השרון ידועים כאזרחים שומרי חוק, רבים מהם מרגישים כ'עברייני תנועה' על לא עוול בכפם ומביעים מרמור על אדישות ושרירותיות מצד הרשות. כמובן שמקבלי הדו"חות עברו על החוק, חוק עזר עירוני, וכמובן שיש לשמור על החוק וכדי שישמר הסדר, אך מצוקה היא מצוקה, ולפעמים היא גורמת לביצוע עבירה".

קורצקי ציין כי רוב התלונות הן, בדרך כלל, בשכונות בהן מתבצע בינוי כגון יוספטל רח' החלוץ- עזרא, רח' אילת ורח' לכיש, וכן בשכונות נוספות כגון נווה מגן ברח' המלכים ומעלה לכיוון טרומפלדור, שכונת נווה רסקו ברח' הסייפן. "פניתי בעבר למחלקת התנועה בבקשות לבחינת שינוי סימונים המסומנים באדום-לבן, ומתן אפשרות חניה עם שני גלגלים במקומות מאוד בעייתיים, שהחניה בהם מצומצמת, או מתן היתר חניה בשעות הלילה המאוחרות באזורים אלו", אמר קורצקי והציע להקים ועדה שתבצע החרגה לשעות חניה עבור המקומות שיסומנו כבעייתיים כמו, למשל, החרגה ומתן היתר חניה בין שעות 17:00-20:30.

הצעתו של קורצקי נתקלה בהתנגדות מצד חברי האופוזיציה שהביעו תמיהה על עצם הגשת ההצעה. טל עזגד אמר: "תמוהה בעיניי ההצעה לסדר הזאת. אתם העירייה ששולחת את הפקחים לרשום דו"חות, כך שזה מוזר שאתה מביא את זה למועצה. זאת הצעה פופוליסטית". גיא קלנר הוסיף: "אי אפשר להתעלם מכך שזאת הצגה. אתה סגן ראש עירייה ולידך יושב ראש עירייה ולידו מנכ"לית העירייה. אתם רוצים לשנות מדיניות אז תשנו. אתם אלו שמנהלים את העיר ואמורים לקבוע את המדיניות. אין שום סיבה שסגן ראש עירייה יעלה כזאת הצעה לסדר במועצה".

ראש העירייה אבי גרובר צידד בסגנו: "גם לסגן ראש עירייה מותר לעלות הצעה לסדר". הוחלט פה אחד כי הנושא ידון בוועדת התנועה העירונית.