Local חינוך
חג הסיגד ברמת השרון
חגיגות חג הסיגד בעלומים
צילום: דוברות

חג ה"סיגד" האתיופי נחגג בבית הספר "עלומים"

חג הסיגד, שהוגדר על ידי כנסת ישראל כחג לאומי הוא חגם של יהודי אתיופיה. בחטיבת עלומים ברמת השרון ציינו את החג באירוע שכלל למידה בנושא וריקודים

שיתוף פעולה של הצוות החינוכי של חט"ב "עלומים" הכולל את מורי של"ח, הצוות הפדגוגי והרכזת החברתית יחד עם נציגי הכפר-הירוק הניב אירוע ססגוני וייחודי, בו צוין חג ה"סיגד" של העדה האתיופית שנחוג ב- 2/12/08.
חג הסיגד, שהוגדר, זה לא מכבר על ידי כנסת ישראל כחג לאומי, הוא חגם של יהודי אתיופיה הקרויים גם "ביתא ישראל" (בית ישראל). החג נשמר באדיקות רבה בקרב יהודי אתיופיה בגולה ובארץ. זהו יום תפילה, סגידה ובקשה מבורא עולם שיקבץ הגלויות ויביאם ארצה.

הטקס החגיגי שנערך בחטיבת "עלומים" היה שיאו של תהליך למידה ייעודי במסגרת תחומי הדעת השונים. הטקס נפתח עם דברי פתיחה וברכה של מורן עומייסי, מורה לשל"ח בחטיבה שגם היה מי שיזם את הרעיון. הוסיפו ובירכו, מנהלת בית-הספר, רונית הופמן וקייס מן העדה שהעניק ברכה מסורתית לקהל.

במהלך הטקס הוקראו דברים ע"י תלמידים משצי"ם (מדריכי של"ח צעירים) והוצג ריקוד מסורתי על ידי תלמידים מהכפר הירוק, בני העדה האתיופית, אליהם הצטרפו בספונטאניות תלמידי החטיבה לריקוד מרחיב לב וכמו כן קיבלו התלמידים ברכה מרגשת מקייס של העדה האתיופית שנכח באירוע.