Local חדשות
חוף פלמחים
חוף פלמחים, שמירה על החוף לדורות הבאים
צילום: החברה להגנת הטבע

ראש עיריית יבנה: אעשה הכל לשמירת חוף פלמחים כמרחב ציבורי פתוח

ראש עיריית יבנה, צבי גוב – ארי, במסר לחברה להגנת הטבע, אדם, טבע ודין והוועד להצלת חוף פלמחים: "יש לשמור על חוף פלמחים כמרחב ציבורי פתוח לכל, עבור הדורות הבאים. אעשה כל מה שדרוש"

ראש עיריית יבנה, צבי גוב – ארי, אומר כי חוף פלמחים צריך להישמר כמרחב ציבורי פתוח לכל ויש לשמור אותו כגן לאומי. לדבריו, הוא יעשה "כל הדרוש למען מרחבי מחייה בנוף ובטבע לטובת דורנו והדורות הבאים".

גוב-ארי כתב את הדברים השבוע, לחברה להגנת הטבע, אדם, טבע ודין והוועד להצלת חוף פלמחים, שפנו אליו לפני כמה שבועות בבקשה לפעול להצלת חוף פלמחים ולסייע בהשלמת ההליך התכנוני של הפיכת הייעוד של השטח מכפר נופש לשטח פתוח עבור הציבור, ובכך לבטל סופית את הכוונות להקים כפר נופש בחוף.

"אנו פונים אליך, כמי שפעל לטובת תושבי העירי אשר אתם עומד בראשה, ולטובת כלל הציבור, על מנת להציל את החוף ולהתגייס בדחיפות כדי להבטיח שהישג זה אכן יישמר בצורה סופית ומעשית והחוף יינצל ולא חלילה נמצא את עצמנו שוב בפני בנייה מיותרת בחוף האהוב על כולנו", כתבו החברה להגנת הטבע, אדם, טבע ודין והוועד להצלת חוף פלמחים לגוב-ארי וראשי רשויות נוספות באזור.