Local העיר שלי
איל"ן לוגו
צילום: יח"צ

רה"ע רחובות פתח את מצעד הפרוטות של איל"ן בעיר

במסגרת המצעד שיתקיים ב-31 בינואר יצאו ילדי בתי הספר עם פנקסי התרמה ויעברו בין בתי התושבים.

ביום שלישי (31.1) יתקיים ברחבי הארץ 'מצעד הפרוטות' של איל"ן. ראש עיריית רחובות, רחמים מלול, פתח את 'מצעד הפרוטות' של איל"ן בעיר בתרומה אישית, במהלך מפגש עם ראשי הארגון, דניאל טרי, שובלי שמואל, טדסקי לידיה ורחל צ'ליק.

מלול: "אתם עושים עבודת קודש, כל מה שהמדינה לא מסבסדת אתם מסבסדים, ולמעשה אתם מספקים לילדים עתיד ובעיקר אהבה גדולה לגדול אתה. סניף איל"ן ברחובות הוא גאווה לעיר רחובות, והפעילים והמתנדבים שבו ראויים להערכה גדולה. אני קורא לתושבי העיר לפתוח את הדלת ואת הלב ביום ההתרמה ולהפגין את הערכתם ותמיכתם בילדים ובמתנדבים".

ראשי איל"ן סיפרו בפגישה כי הם מסייעים לילדים מרחובות ומכל הסביבה, וציינו כי הצרכים המיוחדים של הילדים מאלצים רכישת ציוד יקר ערך, שהארגון מסייע במימונו. כך למשל, נאמר כי עלות מקלדת מחשב לילד נכה יכולה להגיע לעלות של 15 אלף שקל, כאשר הארגון משתתף עם ההורים במימון של אלפי שקלים. עוד סיפרו כי כל פעילות הסיוע הכלכלית והפעילויות שמארגן איל"ן נאמדים במאות אלפי שקלים בשנה וכי ההכנסות היחידות של הארגון הן מתרומות, 'מצעד הפרוטות' ותורמים נוספים.

במסגרת מצעד הפרוטות, יצאו תלמידים מבתי הספר למבצע התרמות בקרב תושבי העיר. כל הכספים שיאספו, הנם קודש לעזרה לאוכלוסיית הנכים. סניף איל"ן ממטפל באוכלוסיית הנכים הלוקים בפוליו, שיתוק מוחין, ניוון שרירים, טרשת נפוצה ועוד.

תרומות יתקבלו באמצעות בנק דיסקונט רחובות, מספר חשבון: 24244