Local העיר שלי
בגרות ברפואת חירום
בגרות ברפואת חירום
צילום: דוברות מד"א

חדש בישראל: בגרות ברפואת חירום

בכפר הנוער עיינות תיפתח בשנת הלימודים הבאה מגמה ייחודית במסגרתה יוכלו התלמידים להיבחן בחמש יחידות בגרות ברפואת חירום. במהלך הלימודים יעברו התלמידים הכשרה במד"א וישתתפו בהשתלמויות רפואיות ב"אסף הרופא"

לראשונה בישראל ייבחנו תלמידי התיכון בכפר הנוער עיינות, שנמצא בתחומי המועצה אזורית גן רווה, בבגרות במקצוע רפואת חירום. תלמידי המגמה יוכלו לגשת לבחינת בגרות בהיקף של 5 יחידות לימוד.

ההרשמה למגמה הייחודית שתפעל, החל משנת הלימודים תשע"א, בשיתוף עם מגן דוד אדום ובחסות המרכז הרפואי "אסף הרופא" בעיצומה, מספר המקומות מוגבל.

תלמידי המגמה ילמדו פרקים ביסודות רפואת החירום, בתחום הבריאות ובביולוגיה, ויעברו הכשרה במד"א בעזרה ראשונה וקורסים מתקדמים שיכשיר אותם לפעול כחלק מצוות מד"א בתחנת אירוע רב נפגעים (תאר"ן) ואמבולנס לטיפול נמרץ. למצטיינים שביניהם תינתן האפשרות לעבור הכשרה כפרמדיק.

ההכשרה בתחום תועבר על ידי צוות הדרכה בכיר של מגן דוד אדום. תלמידי המגמה יעברו השתלמות שבועית בתחנת מגן דוד אדום בליווי חונך אישי כחלק מההתנסות המעשית שלהם. בנוסף לכך, כל התלמידים במגמה ישתתפו בהשתלמויות רפואיות ובניתוחים במרכז הרפואי "אסף הרופא".

מנכ"ל מד"א רמ"ג אלי בין ציין כי בוגרי מגמת רפואת חירום יהיו פוטנציאל לעתודה איכותית לתגבור מערך רפואת החירום הטרום אשפוזית לרווחת האוכלוסייה בישראל.

בין: "רכישת הידע וההתנסות במד"א כבר בביה"ס התיכון מגדילה את מעורבות בני הנוער בסביבתם ומטמיעה בהם את ערכי הארגון - לעזור לזולת ולנזקקים ולהציל נפשות ללא חשבון ושלא על מנת לקבל פרס".