Local חדשות
חוף פלמחים
חוף פלמחים, שוב בסכנה?
צילום: החברה להגנת הטבע

החברה להגנת הטבע: ההישג בחוף פלמחים בסכנה

החברה להגנת הטבע, אט"ד והוועד להצלת חוף פלמחים פנו לראשי העיריות בסביבת החוף בקריאה לפעול כדי להבטיח שההישג של ביטול תכנית כפר הנופש בחוף פלמחים יישמר. במקביל פנתה השדולה הסביתית בכנסת בנושא לשר להגנת הסביבה. המשרד להגנת הסביבה: הקמת כפר נופש אינה על הפרק

כשנתיים וחצי אחרי שהממשלה קיבלה החלטה לבטיול תכנית להקמת כפר הנופש בחוף פלמחים מביעים בחברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין, הוועד להצלת חוף פלמחים והשדולה הסביבתית בכנסת חשש מפני ביטול ההחלטה והחזרת תכנית כפר הנופש.

החברה להגנת הטבע, אדם, טבע ודין והוועד להצלת חוף פלמחים, פנו השבוע לראשי העיריות של רחובות, ראשון לציון, נס ציונה ויבנה, בבקשה לפעול להצלת חוף פלמחים ולסייע בהשלמת ההליך התכנוני של הפיכת הייעוד של השטח מכפר נופש לשטח פתוח עבור הציבור, ובכך לבטל סופית את הכוונות להקים כפר נופש בחוף.

בעקבות החלטת הממשלה מה- 11.7.2010 בעניין בחינת שינוי התכנית להקמת כפר הנופש בחוף פלמחים, קבעה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז בישיבתה בתאריך 8.11.2010 , כי על עורכי התכנית החדשה לבחון חלופות לבחינת מיקום חלופי ראוי של כפר נופש. בתאריך 5.8.2012 נערך בלשכת התכנון המחוזית דיון היגוי אשר נועד לבחון את קידום התכנית החלופית ע"י רשות הטבע והגנים, אשר אמורה לשנות את ייעוד השטח מכפר נופש לגן לאומי. בדיון זה ציינו אנשי הרשות כי נבחנו חלופות ולא נמצא מקום ראוי.

בתאריך 21.11.12, מתוכנן להתקיים דיון היגוי נוסף בלשכת התכנון המחוזית, על מנת לבחון את עתידו של כפר הנופש בחוף פלמחים ועל מנת לדון בקידום התכנית לגן לאומי פתוח לציבור בשטח זה.

בחברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין והוועד למען חוף פלמחים, סבורים כי עולה חשש כבד לעתיד המהלך של שינוי ייעוד השטח מכפר נופש לגן לאומי המשרת את הציבור הרחב מאחר ובהתאם לבחינת רט"ג, אין כל אפשרות למצוא חלופת מיקום מחוץ לתחום תכנית כפר הנופש לכפר נופש במרחב פלמחים.

מתוך הפנייה: "אנו פונים אליכם, כמי שפעלו לטובת תושבי הערים אשר אתם עומדים בראשן ולטובת כלל הציבור, על מנת להציל את החוף ולהתגייס בדחיפות כדי להבטיח שהישג זה אכן יישמר בצורה סופית ומעשית והחוף יינצל ולא חלילה נמצא את עצמנו שוב בפני בנייה מיותרת בחוף האהוב על כולנו".

מעיריית רחובות נמסר: "כאשר תתקבל הפנייה היא תיבחן ותענה בדרכים המקובלות".

מדוברות עיריית יבנה נמסר בתגובה: "במכתב ששלח ראש העיר, צבי גוב-ארי לוועד להצלת חוף פלמחים, למנכ"ל החברה להגנת הטבע ולמנכ"ל אדם טבע ודין כתב גוב-ארי כי 'אביע דעתי בדבר הצורך לשמר האתר כמרחב ציבורי פתוח לכל ושמורו כגן לאומי, זאת ברמת המחוז. קיימת סבירות גבוהה שהנושא יועלה גם במועצה הארצית לתכנון ובניה בה אני מכהן כחבר. נעשה הנדרש למען מרחבי מחייה בנוף ובטבע לטובת דורנו והדורות הבאים"'.

המשרד להגנת הסביבה: נושא הקמת כפר הנופש אינו על הפרקבמקביל לפנייה לראשי העיריות פנתה השבוע השדולה הסביבתית – חברתית בכנסת, בראשותם של ח"כ דב חנין וניצן הורוביץ, לשר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, בבקשה לפעול בהקדם לביטול תכניות הבנייה בחוף.

מתוך הפנייה: "כיושבי ראש השדולה הסביבתית חברתית בכנסת פעלנו רבות, בשיתוף הציבור הרחב, לביטול - תכנית כפר הנופש והשבת חוף פלמחים לציבור. לשמחתנו, ממשלת ישראל, בהובלתך, אימצה את עמדתנו וקראה לוועדה המחוזית לבחון שנית
את הנושא.

"אולם, התכנית להקמת כפר הנופש טרם בוטלה, למרות שרשות הטבע והגנים כבר הכינה
תכנית לשינוי הייעוד של החוף מכפר נופש לגן לאומי.

"אנו מודעים לעובדה כי לא נמצא מקום חלופי להקמת כפר הנופש, אולם אין פירוש הדבר שכפר הנופש יוכל לקום על החוף במיקומו הנוכחי.אנו פונים אליך להמשיך ולפעול בהקדם לביטול התכנית להקמת כפר הנופש במיקומו הנוכחי, ולאשר את תכנית הגן הלאומי במקומו".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי נושא הקמת כפר הנופש אינו על הפרק.