Local חדשות
פינוי בינוי רמת אליהו ראשלצ
שכונת רמת אליהו, פרויקט פינוי בינוי
צילום: דוברות ראשון לציון

ראשל"צ: הנחה בארנונה לדיירי מתחם פינוי בינוי

גובה ההנחה ייקבע בהתאם למספר השנים שבהן הדיירים גרים בדירה חלופית, עד ארבע שנים, כאשר בשנה הראשונה לחיוב הארנונה על הדירה החלופית, ההנחה תהיה בשיעור 100%; בשנה השנייה בשיעור 75%; בשנה השלישית בשיעור 50% ובשנה הרביעית בשיעור 25%.

מתגוררים במתחמים המיועדים לפינוי בינוי בראשון לציון? מועצת העיר אישרה מתן הנחה בארנונה לדיירי מתחמים אלו. מדובר בתקנה קיימת שראש העירייה, דב צור, ביקש להוסיף אותה לצו הארנונה לשנת 2017. יש לציין כי ההנחה תינתן לתושב המתגורר בדירה חלופית אליה עבר כאשר דירת המגורים בבעלותו נמצאת במתחם פינוי ובינוי או במתחם פינוי ובינוי במסלול מי\סוי.

הנחה תינתן בשל דירה חלופית אחת בלבד בעד שטח השווה להפרש שבין השטח החייב בארנונה בדירה החלופית לבין השטח שבעדו חויב המחזיק בארנונה בדירת המגורים הקודמת, קודם מכירת הזכויות בה, וזאת עד תום ארבע שנים מהמועד שבו ניתן להטיל ארנונה על הדירה החלופית.

בשנה הראשונה לחיוב הארנונה על הדירה החלופית, ההנחה תהיה בשיעור 100%; בשנה השנייה בשיעור 75%; בשנה השלישית בשיעור 50% ובשנה הרביעית בשיעור 25%. תוקף ההנחה יהיה מיום 1/1/17 ומועד חיוב הארנונה על הדירה החלופית יחושב על פי הכתוב בספרי העירייה.

בעירייה מבהירים כי "ההנחה בארנונה מוגבלת רק לבעלי דירות שהם גם אלה שמחזיקים בה בפועל, כלומר למי שהתגוררו בדירה הישנה ערב הריסת הבית המשותף ובדירת התמורה לאחר סיום הליך הפינוי-בינוי".

בראשון לציון קיימים מספר פרויקטים נקודתיים של פינוי בינוי, אולם הפרויקט הגדול והמשמעותי ביותר בעיר הוא בשכונת רמת אליהו. מדובר בתכנית מורכבת מאוד במסגרתה כ-3,400 יחידות דיור יחוזקו, כ- 2,700 יחידות דיור יפונו ויהרסו, כ- 5,700 יחידות דיור ייבנו בשכונה וכ-4,000 יחידות דיור ייבנו בשכונת נחלת עילית, צריפין ובמערב העיר. בימים אלו הושגו 100 אחוז חתימות על הסכמי פינוי מבניין ראשון בשכונה ודייריו יהיו הראשונים לעבור לנחלת יהודה, שם ייבנו 750 דירות חדשות.

הבנייה בשכונה כבר החלה ובניין ראשון כבר הוקם. שיווק הקרקעות לשאר הבניינים בשכונה יבוצע על ידי רשות מקרקעי ישראל כבר בשבועות הקרובים והצפי הוא שבתוך כשלוש עד ארבע שנים תסתיים הבנייה של השכונה החדשה. שכונה זו ממוקמת בסמוך לשכונה בנויה ומאוכלסת בצמוד לשדרות היובל ומתוכנן חיבור ומעבר הולכי רגל בגשר מעל השדרה בינה ובין נחלת יהודה הוותיקה.

מינהלת ייעודית לתכנית פינוי הבינוי ברמת אליהו שהוקמה בשנה האחרונה, החלה כבר בתהליך מול בניין ראשון בשכונה שדייריו צפויים לעבור לשכונה חדשה בנחלת יהודה שתכיל למעלה מ-3,500 יחידות דיור, כאשר כ-700 מהן מיועדות לתושבים שיועברו משכונת רמת אליהו במסגרת תכנית בינוי-פינוי-בינוי.

כזכור, עיריית ראשון לציון ביקשה במהלך השנים האחרונות לאשר הנחה בצו הארנונה גם לתושבים המתגוררים בבניינים המצויים בעבודות עיבוי ובינוי (תמ"א 38), שכונות חדשות המצויות בתהליכי פיתוח, ובבניינים בהם מתבצעות עבודות להוספת מעלית או מערכות סולאריות. כל הבקשות נדחו על ידי שרי הפנים והאוצר.