Local העיר שלי
צינורות, תאגיד מים ראשלצ
תשתיות של תאגיד מניב
צילום: עיריית ראשון לציון

ראשו לציון: תאגיד המים "מניב" מפרסם תקינות של 100% בכל הבדיקות

40 מיקומים אקראיים ברחבי העיר נבדקו וכולם, ללא יוצא מן הכלל, נמצאו תקינים עם היעדר סכנת עופרת במי השתייה

בשבוע האחרון פורסם על מספר יישובים שבהם נמצאה חריגה בכמות העופרת במי השתייה. על רקע הדיווחים האלו קיים תאגיד המים של ראשון לציון "מניב" את הבדיקות התקופתיות ב-40 מוקדים שונים ברחבי העיר וכולן יצאו תקינות.

על פי התקן הישראלי, הריכוז המרבי של עופרת במי שתייה לא יעלה על 10 מיקרוגרם לליטר, בדומה לרמה המרבית שנקבעה במדינות אירופה ובמדינות נוספות בעולם. במקרה של חריגה באחת או יותר מנקודות הדגימה, מתבצעת בדיקה נוספת ובמידה והתוצאות ממשיכות להצביע על חריגה, משרד הבריאות מחייב החלפה מידית של הצנרת והאביזרים במקום.

בשמונה יישובים בארץ נמצאה חריגה מעל ל- 10 מיקרוגרם לליטר ובכ-30 יישובים נמצאה עופרת בין 2 ל-10 מיקרוגרם לליטר.

בבדיקות בראשון לציון הממצאים הצביעו על פחות מ-2 מיקרוגרם לליטר, הריכוז הנמוך ביותר אותו מסוגלים מכשירי המדידה למדוד. כלומר העדר סכנת עופרת במי השתייה המסופקים לתושבי העיר.

לדברי מנכ"לית מניב, סאלי לוי, אנשי התאגיד פועלים לאורך כל השנה במטרה להבטיח איכות מים טובה, בהתאם לתקנים המחמירים ביותר. "ממצאי הבדיקה מצטרפים למסקנות הביקורת של רשות המים והביוב הארצית מחודש ינואר השנה, שקבעה כי למניב מקורות רבים למים – קידוחים, אספקה ממקורות ומאגרי מים – מה שמקנה לה יכולת אספקת מים גבוהה ומבטיח את איכותם. אנו גאים בממצאים אלו, וממשיכים לפעול ללא לאות למען תושבי העיר".

בעיריית ראשון לציון מציינים כי, רשת המים העירונית הינה רשת חדשנית כאשר מידי שנה מוחלפת צנרת מים בהיקף של כ- 15 מיליון שקל. רק בעשור האחרון הוחלפו 150 ק"מ צנרת. בזכות חידוש הצנרת מגיעים לברז מים באיכות טובה יותר. המים מוזרמים לרחבי העיר באמצעות מערכת משאבות חדשנית המתוחזקת באופן שוטף ובצורה מיטבית. מערכת הזרמת המים מבוקרת ונשלטת 24 שעות ביממה על ידי מערכת בקרה חדשנית ומתקדמת.