Local חדשות
אוטובוס פורמט חדש
פחות נוסעים באוטובוס (תמונה להמחשה)
צילום: iclipart

זונחים את האוטובוס לטובת נסיעה ברכב הפרטי

מסקר חדש שערכה עמותת אור ירוק באמצעות מכון המחקר "מאגר מוחות" עולה כי בשנה האחרונה נרשמה ירידה בשימוש היומיומי באוטובוס ומנגד עליה בשימוש ברכב הפרטי בהשוואה לסקר דומה שנערך בשנת 2016

יותר אנשים מעדיפים נסיעה ברכב פרטי, אנשים רבים מציינים כי אין אוטובוסים נגישים למקום מגוריהם, רבים מעידים כי התחבורה הציבורית הקיימת אינה נוחה ונגישה, הרוב הגדול מעיד כי היה רוצה תחבורה ציבורית נגישה לשימוש יומיומי. מסקר חדש שערכה עמותת אור ירוק באמצעות מכון המחקר "מאגר מוחות" עולה כי בשנה האחרונה נרשמה ירידה בשימוש היומיומי באוטובוס ומנגד עליה בשימוש ברכב הפרטי בהשוואה לסקר דומה שנערך בשנת 2016.

יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל הכריז בפתח דיוני ועדת הכלכלה באירועי פתיחת מושב החורף ביום שני 24 באוקטובר 2017, כי "החל מחודש ינואר הקרוב אצא בשימוע שלא היה כמותו בנושא תחבורה ציבורית". עוד הוסיף, "המרחק בין נתב"ג לכרתים הוא שעה ועשרים, בעוד שהנסיעה בכביש 1 'המשודרע' בין ראש העין לירושלים נמשכת שעה ו-45 דקות". מסקר חדש שערכה עמותת אור ירוק באמצעות מכון המחקר "מאגר מוחות" עולה כי בשנה האחרונה נרשמה ירידה בשימוש היומיומי באוטובוס ומנגד עליה בשימוש ברכב הפרטי בהשוואה לסקר דומה שנערך בשנת 2016.

ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "ממשלת ישראל תקועה כבר שנים רבות בפקק תנועה אחד גדול. לאורך שנים ממשלות ישראל הזניחו את מערך הסעת ההמונים בישראל והתוצאה היא שרוב הציבור מביע חוסר אמון בתחבורה הציבורית ונוסע ברכב הפרטי. כולנו יוצאים נפסדים מכך שמדינת ישראל מפגרת שנות דור אחרי המדינות המתקדמות בעולם והגיע הזמן שמשרד התחבורה ייתן עדיפות לתחבורה הציבורית על פני כלי הרכב הפרטיים, זה יצמצם את תאונות הדרכים, ישחרר את פקקי התנועה, יפחית את זיהום האוויר ויחסוך למדינה כסף רב".

איך מתניידים? הרוב מעדיפים את הרכב הפרטי

- 74% מתושבי אזור השרון מעידים כי הם מגיעים ממקום למקום באמצעות רכב פרטי. לעומתם 18% בלבד משתמשים באוטובוס.
- 72% מתושבי אזור הצפון מעידים כי הם מגיעים ממקום למקום באמצעות רכב פרטי. לעומתם 17% בלבד משתמשים באוטובוס.
- 71% מתושבי אזור הדרום מעידים כי הם מגיעים ממקום למקום באמצעות רכב פרטי. לעומתם 12% בלבד משתמשים באוטובוס.
- 58% מתושבי אזור ירושלים מעידים כי הם מגיעים ממקום למקום באמצעות רכב פרטי. לעומתם 33% בלבד משתמשים באוטובוס.
- 53% מתושבי אזור המרכז מעידים כי הם מגיעים ממקום למקום באמצעות רכב פרטי. לעומתם 33% בלבד משתמשים באוטובוס.

כמחצית מתושבי אזור השרון מעידים כי אין תחבורה ציבורית זמינה לביתם:

כאשר נשאלו האם קיימת תחבורה ציבורית זמינה מהבית אל מקום העבודה או הלימודים,
- 45% מבין הנשאלים מתושבי אזור השרון קבעו כי אין תחבורה ציבורית זמינה מביתם למקום העבודה או הלימודים.
- 41% מבין הנשאלים מתושבי אזור הצפון קבעו כי אין תחבורה ציבורית זמינה מביתם למקום העבודה או הלימודים.
- 35% מבין הנשאלים מתושבי אזור הדרום קבעו כי אין תחבורה ציבורית זמינה מביתם למקום העבודה או הלימודים.
- 30% מבין הנשאלים מתושבי אזור המרכז קבעו כי אין תחבורה ציבורית זמינה מביתם למקום העבודה או הלימודים.
- 16% מבין הנשאלים מתושבי אזור ירושלים קבעו כי אין תחבורה ציבורית זמינה מביתם למקום העבודה או הלימודים.

והסיבות? לא נוח ולא רוצים להיות מוגבלים לזמנים של האוטובוס

כשנשאלו מדוע הם לא עושים שימוש בתחבורה הציבורית להגיע אל מקום העבודה ומעדיפים את הרכב הפרטי העידו רוב הנשאלים בכל אזורי הארץ כי הם מעדיפים שלא להיות כפופים לזמנים של התחבורה הציבורית. רבים נוספים קבעו כי אין תחבורה ציבורית נוחה מנקודה לנקודה.
- 22% מהנשאלים באזור מרכז הארץ טענו כי התחבורה הציבורית צפופה מדי.
- 51% מהנשאלים באזור השרון טענו כי התחבורה הציבורית לא נוחה להם / יותר נוח ברכב.
- 32% מהנשאלים באזור הדרום טענו כי רכב פרטי מהיר יותר מתחבורה ציבורית.
- 24% מהנשאלים באזור ירושלים טענו כי האוטובוסים והרכבות תמיד מאחרים.
- 31% מהנשאלים באזור הצפון טענו כי רכב פרטי מהיר יותר מתחבורה ציבורית.

הרוב הגדול רוצה –אם תהיה תחבורה ציבורית זמינה ונוחה מהבית לעבודה אסע בה

72% מהמשיבים הביעו נכונות לבחור בתחבורה ציבורית כאמצעי הנסיעה שלהם, בתנאי שזו תהיה סדירה ובתדירות גבוהה מקרבת ביתם. נתון זה נשאר יציב יחסית לאורך ארבע השנים האחרונות.

האוטובוס יותר בטוח מהרכב הפרטי

למרות הכל האוטובוס נתפס כאמצעי תחבורה בטיחותי הרבה יותר מאשר הרכב הפרטי. 42% מהציבור חושב שהתחבורה הציבורית בטיחות יותר מהרכב הפרטי, רק 18% חושבים שהרכב הפרטי בטוח יותר.

רוב הציבור לא מאמין שבשנים הקרובות תהיה תחבורה ציבורית יעילה

57% מהציבור לא מאמינים כי עד 2,020 תהיה בישראל תחבורה ציבורית יעילה לעומת 33% שכן מאמינים שעד סוף העשור תהיה תחבורה ציבורית יעילה.

נתונים מעניינים נוספים:

- צעירים נוסעים יותר באוטובוס ופחות ברכב. ככל שעולים בגיל כך עולה שיעור הנוסעים ברכב ויורד שיעור הנוסעים באוטובוס.
- בעלי הכנסה מתחת לממוצע נוסעים יותר באוטובוס ופחות ברכב. ככל שעולים ברמת ההכנסה כך עולה שיעור הנוסעים ברכב ויורד שיעור הנוסעים באוטובוס.
- גברים תופסים את האוטובוס ככלי תחבורה בטוח יותר לעומת נשים.
- בדומה לשנים קודמות, צעירים תופסים את הרכב הפרטי כבטוח יותר ביחס לאוטובוס. ככל שעולים בגיל, כך האוטובוס נתפס יותר כאמצעי הבטוח.