Local העיר שלי
לוגו רשות המסים פורמט חדש
(תמונה להמחשה בלבד)
צילום: מערכת

"את הכספים שקיבלתי עבור החוגים מסרתי לבעלי מקצוע"

במבצע ביקורת של מס הכנסה בבתי עסק ברחובות, בנס ציונה, ביבנה, בראשון לציון ובגן יבנה, אשר כלל 192 ביקורות, נמצא כי בקרב 12% מבין העסקים שנבדקו לא נרשמו הכנסות כדין

בעלי חברה בראשון לציון החליטו "להשקיע בביטחון" החברה, לא רשמו בספרי החברה צ'קים בסך כולל של 870,000 שקל, בטענה כי "מדובר בצ'קים לביטחון וכי לא ידעו שיש להוציא קבלה בעבור צ'קים לביטחון".

המקרה ארע בשבוע שעבר בזמן מבצע ביקורת של מס הכנסה בבתי עסק ברחובות, בנס ציונה, ביבנה, בראשון לציון ובגן יבנה, אשר כלל 192 ביקורות, מהן עלה כי בקרב 12% מבין העסקים שנבדקו, לא נרשמו הכנסות כדין. למבצע שנוהל בראשות פקידת השומה ברחובות, נבחרו, בין השאר, עסקים בעלי מחזור של מעל ל-3 מיליון שקלים, עסקים בענפי השירותים והמקצועות החופשיים, עסקים שנתקבל לגביהם מידע וכד'.

בביקורת בגן ילדים ברחובות, נמצא שבעלת הגן גובה 660 שקל לכל ילד עבור החוגים, בגן ישנם 43 ילדים, כל התקבולים מההורים כולל העברות בנקאיות בסכום של 28,380 שקל עבור החוגים לא נרשמו בספרי העסק. בעלת הגן טענה: "את הכספים שקיבלתי עבור החוגים מסרתי אותם לבעלי מקצוע" .

אולם אירועים ביבנה לא רשם מקדמה בסך 1,000 שקל שניתנה בעבור אירוע בר מצווה שאמור היה להתקיים בסוף אותו חודש. בעל האולם טען "קיבלתי את הצ'ק בערבון לקיום האירוע".

בעלת מכון קוסמטיקה מראשון לציון, שלא רשמה חלק מההכנסות במשך כחודשיים בסך של 5800 שקל, החליטה להפיק לקחים וטענה: "לא רשמתי, להבא ארשום בזמן".

בעלת גן ילדים בנס ציונה לא רשמה צ'ק דחוי בסך 2600 ש"ח בחרה בטענה "יוצאת מן הכלל": "את השיק קיבלתי רק הבוקר מהורה. בדרך כלל אני מוציאה חשבונית מס קבלה בזמן הפירעון של הצ'ק, ההורה משלם לי כל חודש בחודשו".

פעילות ביקורת זו, נערכה כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים כנגד מעלימי מס והון שחור. זאת, במסגרת המדיניות של הגברת פעילות האכיפה לשיפור ושימור יכולת ההרתעה, בין היתר על ידי עריכת מבצעי שטח, שמטרתם להביא לדיווחי אמת ולגביית מס אמת ובכך להגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים.