Local העיר שלי
מפגש רמת אליהו
דוב צור במפגש הסטודנטים והתושבים
צילום: דוברות ראשון לציון

80 סטודנטים מבית הספר לאדריכלות באוני' ת"א ביקרו ברמת אליהו

הסטדונטים הגיעו לשכונה למפגש עם תשובים, שהתקיים במסגרת פרויקט משותף של העירייה עם אוניברסיטת תל אביב לפיתוח שכונת רמת אליהו

במסגרת תכניות עיריית ראשון לציון לפתח את שכונת רמת אליהו, אשר סבלה שנים רבות מהזנחה, החליטה העירייה לחזק את השכונה הן בהיבטים הפיזיים והן בהיבטים הקהילתיים: חינוך, רווחה, פעילויות חברתיות ועוד.

בשלוש השנים האחרונות הושקעו עשרות מיליונים בפיתוח השכונה, הוקמה מינהלת שמרכזת את העבודה ובימים אלו מגובשות התכניות העירוניות לפיתוח עתידי של השכונה.

במסגרת זו, נוצר שיתוף פעולה עם בית הספר לאדריכלות של אוניברסיטת תל אביב, בו נדרשים הסטודנטים להציג רעיונות לפיתוח אורבאני שיחזק את השכונה ואת תושביה.

במסגרת הפרויקט ביקרו השבוע בשכונת רמת אליהו כ-80 סטודנטים ו-10 מרצים מבית הספר לאדריכלות ליום עיון אותו ארגן מינהל ההנדסה בעירייה, בראשותו של מהנדס העיר אדר' אלי יהלום. במהלך הסמסטר יבקרו הסטודנטים בשכונה ידברו עם האנשים וגורמי העירייה ובסופו יציגו את העבודות לציבור.

ראש העירייה, דב צור, פתח את המפגש ואמר כי העירייה בראשותו נחושה לשנות את פני השכונה ולרתום לכך את התושבים. צור: "השקענו בשלוש השנים האחרונות עשרות מיליונים בפיתוח פיזי, שדרוג גינות ציבוריות, הקמת מבני ציבור, ניקיון השכונה, שיפוץ בתי ספר ועוד, וכן בהשקעה בתכניות העצמה וחינוך לקהילה. אנו גם מתכוונים להקים בשכונה את החוג לעיצוב של המכללה למינהל. בימים אלה אנו שוקדים על קשירת כל התכניות להיבט הפיזי של השכונה וביחד לנסות לגבש פתרונות שיוכלו לחזק את השכונה".

צור ביקש מהסטודנטים להיות יצירתיים, "אל תהיו מוגבלים ברעיונות מקובלים. התקציב שיעמוד לביצוע פעולות התחדשות רמת אליהו לא יהיה מכשול לרעיונות טובים וישימים".
סמנכ"לית העירייה, חיה ברנפלד, פרסה את פעילות העירייה בשנים האחרונות בכל הקשור לתכניות בתחום החינוך, הרווחה והקהילה ברמת אליהו".

אדריכל העיר, אבנר אקרמן, שהוביל את יום העיון סקר בפני הסטודנטים את ההיבטים העירוניים, התכניות העירוניות ומיקומה של רמת אליהו במרקם העירוני. כמו כן, נתן תיאור ממוקד יותר בניתוח השכונה להיבטים הפיזיים הייחודיים והבעייתיים של המקום.
ד"ר רונית דוידוביץ', יועצת ומתכננת מומחית לפיתוח אורבני הפועלת במסגרת המנהלת שהקימה העירייה ברמת אליהו, הייתה למעשה השדכנית עם האוניברסיטה. ד"ר דוידוביץ' הציגה את עבודתה והסבירה על התכנית האסטרטגית שהכינה ועל המשך הפעילות המתוכננת במסגרת קבוצות ממוקדות נושא.

דוד אלימלך, ראש מנהלת רמת אליהו, סיפר על התפתחות השכונה, על העליות השונות שהגיעו אליה, נתן סקירה מן השטח על התנהלות המקום על כל גוני התושבים שבו ותיבל את הסקירה בניחוחות מחיי היום יום של המקום, תוך שהוא מצביע על בעיות וקשיים שהתכנית צריכה להתמודד איתם.

בחלק האחרון נערך סיור ברחבי השכונה, שלאחריו נשארו מרבית הסטודנטים עם המורים שלהם לשיחה ותיעוד הרשמים שלהם לקראת עבודתם בהמשך הסמסטר האקדמי.