Local העיר שלי
עיריית תל אביב, יותר השקעה בחינוך
צילום: ארכיון local

תקציב עיריית תל אביב-יפו לשנת 2013: 4.89 מיליארד שקלים

התקציב, שאושר בהנהלת העירייה, יובא לאישור המועצה ב-24.12.12. בתכנון לשנת 2013: הקמת אולם כדורסל עירוני חדש. בניית 60 כיתות גן. מכון רישוי חדש. חיזוק שכונות דרום העיר. שיפוץ טיילת החוף המרכזית. המשך תכנית התקשוב. חנוכת פארק החורשות בדרום העיר, פארק קריית ספר ומתחם שרונה

תכנית העבודה העירונית ותקציב העירייה לשנת 2013 אושרו אמש (שלישי) על ידי ועדת הכספים והנהלת העירייה. התקציב יובא לאישור המועצה ב-24.12.12.

הצעת התקציב הרגיל מסתכמת לסך של 4.09 מיליארד שקלים, לעומת 4.03 מיליארד שקלים בשנת 2012- גידול של 60 מיליון שקל, באמצעותם תמשיך העירייה לבסס ולבצר את השירותים הניתנים לתושבי העיר בכל תחומי החיים, בדגש על תחומי החינוך, הרווחה, ואיכות החיים והסביבה. כמו כן יושם דגש על פיתוח עירייה דיגיטלית ושיפור השירות לתושב, חיזוק שכונות דרום העיר וקידום פרויקטים של דיור בר השגה.

הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2013, העומדת על כ- 800 מיליון שקל, נגזרת מהתכנית החמש שנתית המעודכנת הכוללת הקמת מבני ציבור, תרבות (בית לסין, היכל העצמאות) וחינוך (4 בתי ספר ו-62 כתות גן חדשות), טיפוח והחזרת "הרחוב העירוני" לחיים בשדרות העיר, ברחובותיה ובצירים הראשיים, טיפוח הגנים והפארקים והמשך פיתוח שבילי האופניים בעיר. התקציב משקף את המשך תנופת הפיתוח הניכרת היטב בעיר וההשקעה העירונית בשיפור התשתיות הפיזיות והמרחב הציבורי, חידוש ושימור מרכזים היסטוריים, המשך תנופת הפיתוח ביפו ועוד ועוד.

ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי מסר כי התהליכים הכלכליים במדינת ישראל ובעולם אינם פוסחים על עיריית תל אביב-יפו ולכן הכנת התקציב לשנת 2013 הציבה אתגרים רבים בפני העירייה. "עם זאת, עקב עבודה קשה וניהול כלכלי נכון, יעיל ואחראי הצלחנו לשמור על תקציב מאוזן ומצד שני כמעט ולא לפגוע בשירותים חיוניים כגון חינוך ורווחה ולשמור על רמת שירותים מהגבוהות שניתנות במדינה כולה. למרות שנת הבחירות נמשיך בניהול תקציב מאוזן ואחראי גם השנה. ההתנהלות הכלכלית הזאת היא המאפשרת לנו להשקיע משאבים רבים יותר על מנת להעניק לתושבי העיר- עם דגש מיוחד על יפו והדרום- מערכת חינוך איכותית יותר, שירותי רווחה מתקדמים ומקיפים יותר, היצע תרבותי עשיר ומגוון כיאה למטרופולין ולעיר עולם ושיפור משמעותי באיכות החיים ואיכות הסביבה שהופכת נקיה וירוקה יותר".

השנה, לראשונה, התקציב העירוני לשנת 2013 לתחומי החינוך, התרבות והספורט יעבור את סף המיליארד שקלים והפעילות בתחומים אלה תגדל גם השנה, כאשר יתווספו לתקציב זה כ-50 מיליון שקל. בתכנית העבודה יושם דגש על המשך פרויקט התקשוב בכל בתי הספר היסודיים, חינוך סביבתי ומדעי, תגבור תכניות חינוכיות לתלמידי דרום העיר ויפו וקידום מערכת החינוך המיוחד.

גם הפעילות בתחום השירותים החברתיים תגדל השנה בכ-26 מיליון שקל ובמסגרת זו יורחב המימון העירוני לסיוע לאוכלוסיות חלשות- נכים, קשישים ובעלי מוגבלויות, ילדים ובני נוער, עולים ועוד ויופנו משאבים נוספים לטיפול בילדים ונוער בסיכון.

נושאי איכות החיים והסביבה ימשיכו להיות חלק מרכזי ומהותי בתכנית הפיתוח ויקבלו השנה דגש מיוחד בפרויקטים השונים, כגון הגברת פעילות המחזור והפרדת האשפה ויישום חוק האריזות, הגדלת השטחים המגוננים, סלילת שבילי אופניים והרחבת פרויקט התל אופן. העירייה תמשיך להשקיע בהפחתת זיהום האוויר וביישום התכנית האסטרטגית שהוכנה לשם כך.

גם השנה תמשיך העירייה בתכנית חיזוק ותגבור שכונות דרום העיר. הדבר יבוא לידי ביטוי בתגבור האכיפה, הניקיון, התאורה ושיקום התשתיות בשכונות אלו, דגש על תכניות ופרויקטים חינוכיים וחברתיים, קיום שולחן עגול עם התושבים, חלוקת מלגות לסטודנטים בני השכונות ועוד.

כבכל שנה יושם דגש מיוחד על הטיפול הכולל ביפו. על חיזוק הפרויקטים החינוכיים בכל בתי הספר הממלכתיים ביפו, חיזוק הקשר עם המכללה האקדמית, קידום פתרונות דיור לאוכלוסייה הערבית וטיפול בקליטת הקהילה האתיופית. כמו כן יקודם שדרוג מתחם התיירות הכולל את כיכר השעון והסראייה, שוק הפשפשים, רחוב רוסלאן, השוק היווני, הטיילת ונמל יפו.

בתחום השירות לתושב תחנוך העירייה את מכון הרישוי החדש, אשר יקצר וייעל את הליכי הרישוי על הבניה. בפרויקט עירייה דיגיטלית יושם דגש על הנגשת שירותים ומידע לתושבים באמצעות האינטרנט.

עוד עולה מהצעת התקציב כי בשנת התקציב 2013 יתווספו עלויות חיצוניות משמעותיות אותן צריכה העירייה לספוג כתוצאה מהתייקרויות והחלטות ממשלתיות.
השנה תערוך העירייה צמצום תקציבי של כ-86 מיליון שקל, אשר יעמוד על פחות מ-2.5% מהתקציב הרגיל. בין היתר בוצעו צמצומים תקציביים במערך התפעול העירוני, חטיבת התכנון, מערך הגבייה והשירות, אירועי תרבות ובתכניות הבין-לאומיות.
צמצומים אלה נועדו על מנת לכסות על תוספות הכרחיות לתקציב, כגון: יישום הסכמי שכר לעובדים ולעובדי הקבלן, הרחבת חוק חינוך חינם ופתיחת עשרות כתות גן, תגבור שכונות דרום העיר ועוד. יצויין כי בנוסף לכך קיים צפי לצמצום השתתפות הממשלה בתקציבים הממלכתיים שמועברים לרשויות המקומיות, שאם יתממש- ידרוש הערכות נוספת. חשוב להדגיש שתוספת עלויות אלו אינן ממומנות על ידי הממשלה.
עם זאת, העירייה תתמודד עם האתגרים התקציביים, מבלי לפגוע ברמת השירות הניתן לתושבים.