Local העיר שלי
כיתה, לימודים, תלמידים
מכינות להשכלה גבוהה (תמונה להמחשה)
צילום: clipart

מרכז צעירים ייפתח ביפו

המרכז, שייפתח בחודש אוגוסט, יציע הכוון תעסוקתי לצעירים, ייעוץ אישי, מכינות להשכלה גבוהה ומקום מפגש ופנאי

עיריית תל-אביב-יפו באמצעות המישלמה ליפו והמחלקה לנוער וצעירים, תיפתח באוגוסט 2013 מרכז צעירים ברחוב יפת 83, גן חללי הי"א, יפו. המרכז הינו חלק ממגמת פיתוח תחום הצעירים בעיר ומתן מענה כולל צרכיהם הייחודיים. לאחר הקמת בית הצעירים מזא"ה 9 והספרייה העירונית בכל-בו שלום יינתן מענה גם לצעירי יפו וקידום השתלבותם במעגל התעסוקה וההשכלה.

במסגרת פעילות המרכז יינתן הכוון תעסוקתי לצעירים בדגש על האוכלוסייה הערבית בגילאי 35-18; יתקיימו סדנאות וכנסים במטרה לסייע בהכנה ליציאה לעבודה ובאיתור משרות עבודה.

המרכז יעודד צעירים לרכוש השכלה גבוהה באוניברסיטאות ומכללות בתל אביב- יפו ובארץ, כאשר אחד מיעדי המרכז העיקריים - העלאת אחוז בעלי ההשכלה הגבוהה ביפו.

נוסף על כך המרכז ישמש מקום מפגש ופנאי לאוכלוסייה הצעירה, לקיום פעילות מודרכת ועצמאית.

בימים אלו החלה העירייה בשדרוג מבנה קיים והתאמתו לקראת הפעילות המתוכננת. טרם עבודות השדרוג ערכה המישלמה ליפו בחינה בנוגע לצורך לייצר ביפו "מרכז צעירים", והקימה ועדת היגוי המקיפה את ועדי השכונות, מנהיגי קהילה מקומיים וגורמים מקצועיים עירוניים. במסגרת הוועדה נבחנו שותפים אופציונליים לפעילות ולמבנה, ונערכה התייעצות עם מנהיגי הקהילה הערבית. נוסף למרכז יוקם במבנה גם גן ילדים לטובת האוכלוסייה הערבית.

עמי כץ, מנכ"ל המישלמה ליפו: "המישלמה ליפו שמה לה למטרה להיות מעורבת ולהשקיע בצעירים ביפו מתוך מטרה להעצים את האפשרויות לצמיחה אישית והתרומה לקהילה, באמצעות רכישת השכלה גבוהה ותעסוקה איכותית. מרכז הצעירים, שיופעל ע"י המחלקה לצעירים בעירייה, יעניק כלים יישומיים שינגישו אופציות תעסוקתיות לצעירים ביפו וכמו כן, ישמש פלטפורמה לפעילות ענפה, למימוש עצמי ולתרומה חברתית. אנו חשים כי צעירים הגרים ביפו מגלים צורך ורצון בולט לקחת חלק פעיל בחברה ובחיי הקהילה ומקווים כי מרכז עירוני זה ישמש כקרש קפיצה להתפתחות קריירה ולשגשוג קהילתי".