Local חדשות
דיג חדשחדש
יש להגביר את האכיפה
צילום: clipart

כשלי אכיפה חמורים בתחום הדיג בים

כך טוענים בחברה להגנת הטבע במכתב בו הם קוראים לשר החקלאות לפעול בהקדם בנושא

החברה להגנת הטבע פנתה לשר החקלאות, אורי אריאל, בבקשה לפעול באופן מיידי לאכיפת חוקי הדיג, זאת לטענתם, לאור ההתעלמות המוחלטת של דייגים מההנחיות החדשות של המשרד, האמורות להגביל את פעילותם בחודשים אלה, למען אישוש משאב הדגה. על פי החברה להגנת הטבע, למרות ההגבלות, כמעט 100 תלונות הגיעו למוקד שלהם, על דיג חופשי, כולל דיג מכמורת במים רדודים, על אף האיסור, ועל פגיעה אנושה בים

"משרדכם הגביל השנה, לראשונה, את הדיג בים התיכון, באמצעות שורת הגבלות שהוטמעו ברישיונות הדיג", נכתב לשר החקלאות, על ידי מנכ"ל החברה להגנת הטבע, קושה פקמן. "ברצוני להתריע בפניך על כישלון באכיפת המגבלות עד כה, בדגש על עונת הרבייה, שעדיין תקפות בימים אלה...הכישלון הוא מערכתי, ומתבטא במסרים המבולבלים שהמשרד מעביר לציבור ובעיקר בהיעדר אכיפה אפקטיבית בפועל...בחמשת השבועות הראשונים לעונת הרבייה, ענף הדיג פועל בים כמעט כרגיל – דגים טריים נפרקים במעגנות, ספינות מכמורת חורשות את הקרקעית במים הרדודים, רשתות נפרשות במים ודגים, כולל דגים מוגנים, מוצאים את מותם.

"לכך שתי תוצאות קשות – הראשונה, היא המשך פגיעה אנושה בים התיכון, לרבות הסביבה הימית ומשאב הדגה עליו נשען ענף הדיג, והשנייה, חמורה לא פחות, היא אבדן אמון הציבור במערכת אכיפת החוק בתחום הדיג. נזכיר, כי המגבלות הוצגו במסגרת דיוני בג"צ ומהווים חובה שלטונית...

"במהלך הימים שחלפו מאז תחילת עונת הרבייה, מרבית הדייגים מבצעים דיג ללא הפרעה, בניגוד לחוק. במוקד סי ווטש של החברה להגנת הטבע, התקבלו כ – 90 תלונות על דיג לא חוקי בעונת הרבייה, מתוכם 22 דיווחים על דיג מכמורת במים רדודים...

"אני פונה אליך, עוד בטרם תמה עונת הרבייה, ומפנה את תשומת ליבך כי ללא שינוי מהותי של סדרי הקדימות באכיפת חוקי הדיג, יחמיר משבר האמון בין הציבור הישראלי לבין מערכת אכיפת החוק, ויחד עמם יקרוס משאב הדגה. אני סמוך ובטוח שביכולתך להפוך מגמה מדאיגה זו ולהביא בשורה לציבור חובבי הים והטבע בישראל".