Local חדשות
הדמיה תוכנית מכבי יפו
הדמיה של תוכנית "מכבי יפו"
צילום: משרד ברעלי-לויצקי-כסיף אדריכלים ובוני ערים בע"מ

שכונת מגורים חדשה תוקם בדרום תל אביב

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה החליטה לתת תוקף לתוכנית "מכבי יפו". התוכנית כוללת כ- 1,500 יחידות דיור, 3,300 מ"ר שטחי מסחר, כ- 32 דונם עבור מבני ציבור ו-25 דונם שטח ציבורי פתוח

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב, החליטה לתת תוקף לתכנית עבור שכונת מגורים חדשה בדרום תל אביב ("מכבי יפו"), על שטח של 160 דונם.

התוכנית כוללת כ-1,500 יחידות דיור בתמהיל מגורים מגוון, כולל דיור בר השגה ודיור להשכרה, 3,300 מ"ר עבור שטחי מסחר, כ-32 דונם למבני ציבור ו- 25 דונם עבור שטח ציבורי פתוח.

במסגרת התוכנית הוגדר, כי בשכונה יוקמו לאורך רחוב שלבים, שיהווה עורק תחבורתי ומסחרי ראשי, מבני מגורים של עד 15 קומות מעל חזית מסחרית. בצד המערבי של השכונה יוקמו מבנים של עד 8 קומות תוך שמירה על רצף השטחים הפתוחים, לצד הקמת שבילי הולכי רגל ורוכבי אופניים.

בנוסף כוללת התוכנית הקמת מבני ציבור ושימור שני בתי באר (מבנים שהוקמו בארץ ישראל במאה ה-19 סביב בארות מים ובסמוך לפרדסים).

התוכנית הממוקמת ממערב ולאורך רחוב היינריך היינה ומדרום לרחוב נס לגויים, מהווה המשך לתכנון, פיתוח והתחדשות עירונית בדרום העיר ויצירת חיבור בין שכונות המגורים הקיימות.

התוכנית הוגשה ע"י רשות מקרקעי ישראל ועיריית תל אביב-יפו שהם בעלי הקרקע, ונערכה ע"י משרד ברעלי-לויצקי-כסיף אדריכלים ובוני ערים בע"מ.